DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1968 str. 61     <-- 61 -->        PDF

DK 634.0.522.2/.31


UTJECAJ BROJA IZMJERA VISINA NA SASTOJJNSKU
VISINSKU KRIVULJU


STIPANIČIC ANTE
Iz Instituta za šumarska istraživanja u Zagrebu


UVOD I CILJ ISTRAŽIVANJA


Sastojinska visinska krivulja jedan je između osnovnih podataka kod
određivanja postojećeg stanja sastojine. Pomoću visine centralnog-plošnog
stabla (Wiedemann) ili srednjeg plošnog stabla, zatim pomoću visine stabala
između 38 i 50 cm p. p. (Flury — 1929) bonitiraju se sastojine, određuje se tarifni
niz i obračunava drvna zaliha sastojine. Izravnata visinska krivulja daje
sliku visinskog rasta i visinskog prirasta sastojine. Zbog svega je toga važno
visinu sastojine ustanoviti što točnije, ali ne uz prevelike troškove. Najpraktičniji
instrumenti za mjerenje visina stabala su visinomjeri na bazi padomjera
(Blume-Leiss, Haga i drugi). Standardna devijacija pogrešaka mjerenih visina
je kod visinomjera Blume-Leiss h = 1,0—1,5%. Iako je rad s takvim visinomjerima
jednostavan i relativno brz, ipak je potrebno odrediti najmanji mogući
broj mjerenja pomoću kojih se dobiva realna visinska krivulja, a da se
ne troši suvišno vrijeme.


U okviru tipoloških radova Odsjeka za ekologiju i tipologiju šuma Instituta
izabrano je na području gospodarske jedinice Crni Lug više primjernih
ploha, između kojih je za razmatranje u ovoj radnji izdvojeno šest. Pomoću
podataka izmjere s ovih ploha pokušao sam odrediti koliki treba biti broj mjerenja
visina ukupno i u pojedinim debljinskim stepenima, da bi se dobili dovoljno
tačni podaci za konstrukciju visinske krivulje.


OPĆENITE ZNAČAJKE ISTRAŽIVANOG PODRUČJA


S obzirom na geografski položaj, Gorski kotar predstavlja planinsku barijeru
između primorskog i kopnenog dijela Hrvatske pa se tu primjećuju očigledni
utjecaji submediteranske i kontinentalne klime. Srednja god. temperatura
zraka iznosi za stanicu Delnice 7,7° C. Oborine su dobro raspoređene u
toku godine. U Delnicama ukupna godišnja količina oborina iznosi 2486 mm,
ali se ona povećava uporedno sa većom nadmorskom visinom.


U okviru djelatnosti institutskog Odsjeka za ekologiju i tipologiju šuma — ovaj
su rad financirali: Poslovno udruženje šumsko-privrednih organizacija, Savezni fond
za financiranje naučnih djelatnosti u Beogradu i Republički fond za naučni rad SRH
u Zagrebu.