DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1968 str. 81     <-- 81 -->        PDF

Prema podacima Austrije I8V0 oborenihstabala u toj zemlji ima trulež drveta. Utoj se zemlji računa s 0,6°/o gubitka ukupne
drvne (deblovine) mase. U Engleskojvarira kod Picea sitchensis učešće trulogdrveta od 2 do 24%>.


Prema podacima iz ,SR Njemačke — istraživanja
je proveo referent — oko 20%


odn. 17.000 m3 drveta smreke uništeno je
od truleži. Od toga su 2/3 uzrokovane gljivama
koje su prodrle u deblo putem rana,
a 1/3 putem korjena ili odumrle grane,


Autor na kraju upozorava na opasnost
0

Prof. đr J. Kišpatić


ŠUMARSKI LIST — glasilo inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske


Izdavač: Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije u Zagrebu — Uprava i


uredništvo: Zagreb, Mažuranića trg 11 — Račun kod Narodne banke Zagreb 301-8-2359 —


Godišnja pretplata na Šumarski list: Tuzemstv o Ustanove i poduzeća 100,00 N. din. Poje


dinci 20,00 N. din., studenti i učenici 5,00 N. dđn. Inozemstvo 10$ USA. — Tisak: Izda


vačko tiskarsko poduzeće »A. G. Matoš« Samobor.