DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1968 str. 77     <-- 77 -->        PDF

domaća ölcucna litecatuca


POVODOM DVIJU 90-GODIŠNJICA NAŠIH PEDOLOGIJA


Najstarije naše pedologije izašle su prije 90 godina. Prvu je napisao prirodoslovac
i pedolog Mijo Kišpatić: Zemljoznanstvo obzirom na šumarstvo i gospodarstvo
(str. 337), a drugu Žig a Šugh : Nauka o tlu i gnojidbi (str. 67).


Osvrnut ćemo se ukratko na jednu i drugu.


ZEMLJOZNANSTVO OBZIROM NA ŠUMARSTVO I GOSPODARSTVO


U uvodu naš klasik pedolog veli: »Glavna svrha ovoj knjizi je ta, da pruži učenikom
gospodarskoga i šumarskoga zavoda učevnu knjigu, po kojoj će si oni moći
uz tumačenje i predavanje učitelja steći toliko znanja u zemljoznanstvu, koliko ga
trebaju, da uzmognu napredovati u pojedinim strukama gospodarstva i šumarstva«.


Radi se o udžbeniku.
Kišpati ć ono što se danas podrazumijeva pod pedologijom naziva »zemljoznanstvo
«, koje ubraja u prirodopis (prirodne nauke). Tlo mu je onaj dio zemaljske
površine, koji se sastoji iz razdrobljenih i rastrošenih rudnih čestica. To je pojam
u gospodarstvu (poljoprivredi) i šumarstvu. U tlu se bilje učvršćuje, iz njega
crpe hraniva i vodu.
Uz »Uvod« udžbenik sadrži tzv. pet odsjeka (poglavlja) i to I. Vanjski oblik
zemlje, II. Preobraćaj zemlje ili dinamična pedologija, III. Sastavine zemaljske
kore, IV. Razvitak zemlje i V. Tlo.
Prva četiri odsjeka (poglavlja) se ustvari odnose na petrografiju, mineralogiju
i geologiju. Peto je poglavlje zapravo ono, što se podrazumijeva modernom pedologijom
ili naukom o tlu.


NAUKA O TLU I GNOJIDBI


Mala, koncizna i vrlo praktična publikacija na zamjernoj visini.


Knjiga je podijeljena u dva dijela: I. O tlu i II. o Hranidbi i gnojitbi.


U prvom dijelu su slijedeća poglavlja: Postanak tla, o sastavima mekote, temeljne
sastojine tla, o zdravici, o podneblju i položaju tla, o upitomljivanju i poboljšanju
tla (kalcifikacija, melioracije).
U drugom dijelu najprije se ukratko iznosi o biogenim elementima, te pregled
ishrane bilja. U šest podpoglavlja govori se o gnojivima: 1. Zračna ili atmosferička,


2. Životinjska, 3. Biljevna, 4. Zivotinjsko-biljevna, 5. Mineralna i 6. Miješana.
Obje publikacije prikazuju naša naučna i stručna nastojanja na polju publicistike
skoro prije jednog stoljeća.


Prof. dr J. Kovačević


ZBORNIK BIOTEHNISKE FAKULTETE UNIVERZE V LJUBLJANI


svez. XV, 1967.


Mlinšek D.: Pođmlađivanje i neke razvojne značajnosti bukovog i jelovog
mladika u prašumi na Rogu; str. 32, tabela 5, grafikona 3. Problem podmlađivanja
u mješovitim sastojinama glavnih skiofita sve više interesira našu privredu i nauku.
U navedenoj studiji za staništa Abieti-Fagetum dinaricum Wr. pisac najprije ukratko
iznosi taj problem, program i metode istraživanja, zatim značajke u razvoju
prašume, kvalitativne značajnosti, faze optimalne, starenja i raspadanja. Pođmlađivanje
nastaje na malim površinama: bukva masovno na većim, jela jednakomjerno
i malobrojno na manjim. Bukova stabalca u gušticima su vitka i dobro oblikovane
krošnje. Jela i bukva imaju dva usporedna ciklusa koji se međusobno bitno
razlikuju i povremeno nadopunjuju. Bukva konkurira jeli masovnošću, jela se odupire
bukvi sposobnošću čekanja. U vezi s rezultatima istraživanja, pisac daje upozorenja
za uzgajanje: jakim sječama jele u doba njenog najvećeg prirasta orno