DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1968 str. 74     <-- 74 -->        PDF

cJ)cu3toene vijesti


ZAKLJUČCI


sa savetovanja privrednih organizacija drvarske
industrije, obrazovnih institucija i
drugih organizacija o pitanju kadrova u
drv. industriji .održanog 12. i 13. oktobra


o. g. u Beogradu.
Na savetovanju koje su organizovali Savez
inženjera i tehničara šumarstva i industrije
za preradu drveta Jugoslavije i
Savet za šumarstvo i drv. industriju Savezne
privredne komore po referatu »Kadrovi
u drv. industriji« je na osnovu ovog
referata i diskusija zaključeno sledeće:


Brojne i složene probleme u drvarskoj
industriji treba resiti u što kraćem roku
i time omogućiti, da drv. industrija, naročito
na planu uvođen´a savremene organizacije
i tehnologije proizvodnje, kao osnovnog
uslova za povećanu produktivnost
rada, postigne bolje poslovne rezultate i
time omogući veća primanja i dobije više
sredstava za modernizaciju i proširenu reprodukciju,


I


Osnovni nosioci ovih akcija treba da budu
inženjeri, tehničari i ostali stručnjaci,
koji su sada zaposleni u drv. industriji i
oni koji će se uposliti u neposrednom periodu.


Među ovim stručnjacima u preduzećima
drv. industrije rade šumarski inženjeri i
tehničari biološkog smera, kojima nedostaju
neka teoretska znanja u oblasti prerade
drveta. Stoga ie potrebna određena
organizovana i planska aktivnost obrazovnih
institucija i drugih faktora, koji rade
na pitanjima usavršavanja stručnih znanja,
da se ovim stručnjacima omogući da
znanja iz tehnologije drv. industrije upotpune.


Pored aktivnosti na planu sticanja viših
kvalifikacija potrebno je, s potrebom sve
većeg znanja stručnjaka, da se priđe organizovanoj
aktivnosti na upotpunjavanju,
osveženju i proširenju znanja u stečenim
kvalifikacijama.


Orijentacija nekih privrednih organizacija
samo na kadrove drv. industrijske
struke posebno na drv.-indusirijske inženjere,
niie opravdana, s obzirom na potrebu
podele rada između inžinjera i tehničara
i između drv.-ind. stručnjaka i
stručnjaka ostalih struka. Po pravilu ako
određene poslove može efikasno obaviti


tehničar, ne treba za to angažovati inžinjera,
ako određene poslove može esikasno
obavljati kvalifikovani radnik, ne treba za
to angažovati tehničara.


Pripravnički staž treba voditi no određenom
programu, koji bi dao najbolje rezultate.


Posto ;e različiti stavovi o tome da li je
potrebno imati sadanii broi fakulteta za
drv.-industrijske inžinjere ili je bolje imati
manji broj fakulteta i time omogućiti
efikasniju nastavu uz manje utrošena
sredstva.


Smatra se kao povoljnijim to što je nastava
na fakultetima tako postavliena, da
fakulteti daiu posebno šumarske inžinjere,
a posebno đrv.-industrijske inžinjere.
Što se tiče fakulteta u Skoplju ko´i daje
inžinjera opšteg smera preporučuie se da
ovaj fakultet ozbilino prouči mogućnost
podele nastave na šumsko-uzgoini i drv.industrijski
smer odnosno da obezbedi studentima
kvantum znania iz drv. industrije
sličan onom koii se đobija na ostalim fakultetima
za drv.-industrijske inžinjere.


Smatra se da postojeća mreža srednjih
drv.-industrijskih škola, njihovi kapaciteti
i razmeštaj odgovaraju potrebama zeml;e,
te da stoga ne treba osnivati nove srednje
škole.


Smatra se da u sadašnjim uslovima ne
treba osnivati nove više škole za pogonske
inžinjere.


Preporučuje se da fakulteti i srednje
škole zaiedno sa privrednim organizacijama,
poslovnim udruženjima i komorama
omoguće ferijalnu i drugu praksu, stručne
ekskurzije i posete preduzećima i si.
za studente i učenike srednjih škola.


Da bi se dobili što kvalitetniji inžinieri
i tehničari smatra se da privredne oreanizaeüe
trebaju da u većoj meri stipendiraju
dobre učenike.


Usvo´en ie zaključak da se formira ek´pa
od eminentnih stručnjaka raznih specijalnosti
drv. industrije proširena sa psiholozima
i pedagozima sa zadatkom dn po
poznatim naučnim metodama izradi program
nastave za sve nivoe obrazovania
stručnih kadrova u drv. industriii, koji bi
važio za Jugoslaviju u celini.


Uposlenje mladih stručnjaka traži određenu
aneažovanost poslovnih udruženia,
republičkih i osnovnih komora, sindikata,
opštinskih skupština, strukovnih organiza