DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1968 str. 73     <-- 73 -->        PDF

obale Jadraskog mora. Na takva pitanja građani bi trebali dobiti odgovore u
prvom redu putem »sedme sile«.


Stručn a štampa . Kad se kolegama na terenu postavi pitanje: zašto
o tim svojim i drugim dostignućima ne napisu koju riječ za našu stručnu
javnost, najčešći je odgovor: nemamo vremena. Moralo se naći i našlo se vremena
za studij tih objekata, za svladavanje raznih otpora, za borbu oko financijskih
sredstava, za osnivanje rasadnika, za nabavku sjemena, za izbor
vrsta drveća i proizvodnju sadnica, za pripremu sastojine i tla, za organizaciju
rada i mnogo drugo. Naprotiv, nema vremena ni za kraći pismeni sastavak
koji u stručnoj štampi može služiti i kao1 historijski dokument šumarije
odn. šumskog gospodarstva i za prenošenje stečenih iskustava.


I tako se događalo i događa se još uvijek da u široj javnosti poneki neobavješteni
ili možda zlonamjerni pojedinci izjavljuju kako se u šumarstvu
vrlo malo uradilo.


Dnevn a štampa . Ostala javnost još manje je obaviještena o naporima
i rezultatima rada u šumarstvu. Izuzeci su izvještaji u pojedinim pokrajinskim
novinama i u većim novinama poneki članak iz sjednice rukovodstava.
U slovenskim dnevnicima, na primjer, gotovo svaki tjedan a najmanje
jednom mjesečno pojavi se opširnije obavještenje o radovima u šumskoj privredi;
isto tako u inozemnoj dnevnoj štampi. O svima granama privrede ima
u našim novinama obilje podataka, a o šumarstvu najmanje, veoma malo ili
gotovo ništa.


Ne možemo za takvo stanje okrivljavati samo novinare. U prvom redu
šumarski stručnjaci morali bi biti pokretači takve propagande i agitacije. Šumarska
društva, prvenstveno naši savezi morali bi organizirati akciju za takav
publicistički rad. I političari čitaju novine, pa bi takva akcija bila korisna
i za povećanje interesovanja političkih krugova, dakle i za bolje usmjerivanje
politike prema privredi koja je za obnovu i prve tokove industrijalizacije
zemlje mnogo dala a malo ili ništa od zajednice primila.


Prijedlozi . Da bi, u interesu društvenog izdizanja šumarstva, obavještavanje
naše stručne i ostale šire javnosti bilo što bolje, treba izvršiti organizaciju
publicističke djelatnosti. Za stručnu i pokrajinsku javnost to bi
mogla učiniti šumarska društva ili šumska gospodarstva. Obavještavanje šire
javnosti putem većih novina (event, putem radija i televizije) trebao bi biti
zadatak saveza šumarskih društava kojemu bi šumarske organizacije slale
upotrebljive brojčane i tekstovne podatke. U vezi s provedbom društvene i
privredne reforme, kad se sve kulturne, privredne i druge snage društva putem
štampe angažiraju za poboljšavanje svojih situacija, u tom pokretu ne bi
šumarstvo trebalo baš uvijek da bude na posljednjem mjestu.