DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1968 str. 30     <-- 30 -->        PDF

DK 634.0.174.7 Pseudotsuga taxifolia: 6340.0.422.14 (497.1—11)


NEKI PODACI O OTPORU DUGLAZIJE (Pseudotsuga taxifolia var.
viridis Asch, et Gr.) PREMA HLADNOĆI NA KOSMETU


Dr IVAN SOLJANIK


UVOD


Kao što je poznato duglazija ima široku amplitudu svoga rasprostranjenja
i zauzima veoma raznovrsna klimatska prostranstva u Severnoj Americi. Geografska
širina njenog rasprostranjenja odgovara približno odstojanju za naše
Evropske pojmove — od Soluna do Štokholma, a u visinu se penje do 3000 m.
nad morem. Ona je u tom pogledu slična belom boru (Pinus silvestris L.) i ima
veliki broj klimatskih rasa usled prilagođavanja različitim staništima na svom
ogromnom biološkom poligonu-arealu. Zbog toga je duglazija izdiferencirala,
uglavnom, tri varijeteta: Pseudotsuga taxifolia var. viridis, P. t. var. caesia i


P. t. var. glauca (1).
U Evropu je iz Severne Amerike duglazija stigla dosta kasno (doneo ju
je David Dougla s tek 1827. godine) (2). Pri uzgoju u Evropi duglazija, po
kvantitetu proizvodnje i kvalitetu proizvedene drvne mase, ne zaostaje od uzgoja
u svojoj postojbini, a često puta i prevazilazi te osobine (3). U zapadnoj
Evropi duglazija je prvo sađena u parkovima kao hortikulturna vrsta, a docnije
i u cilju njenog razmnožavanja kao ekonomske šumske vrste. Ogledi u
Zapadnoj Evropi radi ispitivanja njene adaptacije, tj. u cilju uzgoja u šumama,
započeti su polovinom XIX stoleća. U Francuskoj ogledi su započeti oko
1875—1887 na »Grande Me´tairie« u Baru,, oko 130 km. od Pariza (4). Skoro
istovremeno, možda nešto malo kasnije u Engleskoj, a nešto docnije u Nemačkoj,
takođe se pristupa proučavanju njezinog uvođenja u šumsko-uzgojne
svrhe (5).


Na području Jugoslavije duglazija se u šumskim sastojinama pojavljuje
tek početkom XX stoleća. U Hrvatskoj ima duglazije na više mesta, a naročito
jedna lepa sastojina nalazi se u »Opeci«, kod Vinice, kraj Varaždina. Ta
sastojina ima oko 55—60 godina, gde je srednja visina stabla preko 30 m. a
deblina oko 40 cm. prema okularnoj proceni*. Detaljniji podaci o lokacijama
ove kao i drugih ekzota četinara u Hrvatskoj objavljeni su skoro u stručnoj
literaturi (6). U parku Opeka, kod Vrtlarske škole ima i starijih i većih primeraka
duglazije, ali one imaju istorijsko-hortikulturni značaj i istovremeno
služe kao putokaz za uspešno gajenje ove vredne vrste četinara u podneblju
Hrvatske.


* Pregled četinara brzog rasta obavljen je na dan 8. X 1960. god. za vreme
stručnog savetovanja u Zagrebu, koje je organizovao JUGOSLOVENSKI savetodavni
centar za poljoprivredu i šumarstvo za stručnjake operativnih i naučnoistraživačkih
ustanova u šumarstvu Jugoslavije.
112