DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1968 str. 27     <-- 27 -->        PDF

nije bilo erozije bila je naprosto struktura šumskog zemljišta, koja karakteriše
uslove prvobitnih šuma i koja je izdržala s malim promenama u toku prve
dve godine, uprkos čistoj seči sastojine. Međutim, već početkom treće godine
zemljišni agregati su se počeli raspadati dok je iščezavala organska materija.
Površina je počela da se zasipa, infiltracija se smanjila i vode olujnih pljuskova
su počele da se nagomilavaju i da se slivaju niz strme padine. Maksimum
velikih voda čak i za žestoke pljuskove iznosio je pre krčenja 1 m3/sek/km2.
Posle osmogodišnjeg poljoprivrednog iskorišćavanja maksimumi od 2 do 3
m3/sek/km2 često su nastajali, a apsolutni maksimum koji je zabeležen pri jednom
žestokom pljusku bio je čak 20 m-Vsek/km2«. Hursch dodaje da je sad
površina pod pašnjakom jako izgažena i da pretstavlja glavni izvor slivanja
pri pljusku. Posle ovoga izvršen je sličan ogled u istoj hidrološkoj laboratoriji
samo na mnogo većoj površini. Jedan strm, planinski i pošumljen sliv pretvoren
je u poljoprivredno gazdinstvo sa krompirištima i pašnjacima koji su bili
preopterećeni ispašom. Posle 5 godina »špicevi« povodanja su se povećali za 3
do 4 puta, a zemljišni gubici za 10 puta.


Iz svih navedenih ogleda se vidi da je moguće manipulisati sečom šume
radi dobij an ja veće količine vode iz sliva, ali to samo tamo gde postoji pravo
šumsko zemljište. To zemljište se naročito na većim strminama ne može dugo
očuvati, ako se iskorišćava kao pašnjak ili njiva. Ono se ponovo mora pokriti
šumskom sastojinom. Prema tome efekat manipulacije sečom može da bude
samo privremen, ako se želi očuvanje trajne produktivnosti strmih zemljišta
u slivu.


Što se tiče pašnjaka i goleti na strmim terenima, koji su već uveliko napadnuti
erozijom, za njih jedino razumno rešenje leži u pošumljavanju, da bi
se vremenom stvorilo šumsko zemljište koje će služiti kao regulator oticanja.


Pored svih izvršenih merenja, još nikako nije dokazano da pošumljeni
slivovi uvek daju manju količinu vode, nego neposumljeni. Idzon (Molčanov,
1963.) je obrazovao 88 pari slivova; u svakom paru po jedan šumovit, a drugi
go. U svim tim slivovima izvršena su merenja protoka i pokazalo se da je u
44 para tj. u 50% slučajeva godišnji protok pošumljenih reka veći za više od
5%; u 24 para tj. u 27% slučajeva je obrnuto, dok ostalih 20 pari imaju kolebanja
u razne strane od srednje vrednosti protoka. No, čak i kad bi neposumljeni
slivovi u svakom slučaju davali veće protoke nego pošumljeni, ipak bi,
s obzirom na potrebu kvalitetne vode, bilo rentabilnije pošumiti strme slivove,
nego prečišćavati mutne vode, jer je mnogobrojnim merenjima nesumnjivo
dokazano da je veća količina vode po jedinici površine, koja dolazi iz nepošumljenog
sliva, dva do tri puta više opterećena nanosom nego voda koja dolazi
iz pošumljenog sliva. Od ovog pravila izuzimaju se samo slučajevi, kada
je neposumljeni sliv prekriven svežim sečinama, gde još postoji nedirnuto
šumsko zemljište.


Prirodno, da svi slivovi ne mogu i ne treba da budu pošumljeni. Slivove
treba iskorišćavati prema njihovim prirodnim uslovima, uzimajući u obzir
mnoge faktore, među kojima na prvo mesto dolaze: geološka podloga, zemljišni
sloj, nadmorska visina, ekspozicija i nagib padina.


U ovom pogledu vrlo su interesantna ispitivanja izvršena u Čehoslovačkoj
o kojima izveštavaju Maran, Kozel i Štrupl u studiji: »Uticaj poljopri


109