DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1968 str. 26     <-- 26 -->        PDF

i da prema tome nije pogodna kultura za slivove od kojih se traži velika količina
vode. Eksperiment se sastojao u sledećem: Posle perioda prethodnog ispitivanja
u jednom malom slivu od 13 ha (sliv br. 17) posečena su sva stabla
šumskog drveća i žbunja. Seča je izvršena pažljivo čak su stabla i grane ostali
da leže na sečini, da se zemljište ne bi povredilo. Efekat na protok, kako kaže
Hursch, bio je spektakularan. Godišnji protok vode dobrog kvaliteta povećao
se za 65% u prvoj godini posle seče. Pri tome nije bilo nikakvog povećanja
maksimuma velikih voda niti zamućenosti vodotoka. Na kraju leta, u vreme
kad je voda najdragocenija, povećanje upotrebljivog protoka vodotoka je postiglo
čak 100%.


Na osnovu sličnih ispitivanja koja su izvršena u Kaliforniji i Koloradu
Storwey zaključuje 1960. godine da se pod uticajem čistih seča godišnji protok
uveliča za 10—14%, a u prve dve godine 25% i više. Analogne zaključke
doneo je i Molčanov 1957. godine, na osnovu merenja izvršenih posle čistih
seča u hrastovim šumama.


Još jedan sličan eksepriment izvršen je u Harcu u srednjoj Nemačkoj. O
rezultatima ispitivanja u prvih pet godina izveštava Wagenhoff 1959. godine.
Na nadmorskoj visini od oko 500 m izabrana su 2 sliva sa približno jednakom
površinom, slične konfiguracije, sa srednjim nagibom padina u oba oko 36%
i kompletno pokrivena šumom sličnog sastava i starosti. U jednom od njih
Wintertalu površine 87 ha posečena je šuma samo na 2% površine i to odmah
ponovo pošumljeno; u drugom Lange Bramke šuma je na 97% površine posečena
čistom sečom. Iz pošumljenog sliva oticanje je iznosilo prosečno godišnje
54% od ukupnih padavina, dok je iz čistom sečom ogoljenog sliva oticanje iznosilo
57%. Pri tome je u martu oticanje približno jednako iz oba sliva; od
marta do maja veće iz šume, a u leto prosečno i u svakoj pojedinoj godini oticanje
je bilo veće iz sečine. Osobito je to izraženo u mesecima avgustu, septembru
i oktobru kad je vegetacija na sečinama već izumrla, dok je transpiracija
šumskog drveća još postojala.


Svi ovi ogledi potvrđuju da se iz sečine dobije procentualno veće godišnje
oticanje, i to bi moglo da posluži kao dokaz da šuma štetno deluje na produkciju
vode. Međutim, ne treba prevideti da je povećanje protoka posle seče prouzrokovano
jednim elementom šume — šumskim zemljištem — koje ostaje i
posle seče i vrši funkciju regulatora oticanja. Ovo najbolje dokazuje jedan
eksperiment izvršen takođe u Kovita hidrološkoj laboratoriji. O tome Hursch
kaže: »Da bi se utvrdio efekat jednog vrlo rasprostranjenog tipa planinske poljoprivred,
e bio je jedan bazen u slivu Coweeta veličine 9 ha, prvo prethodno
ispitan u toku 7 godina. Zatim je šuma iskrčena 1940. godine i od tada je ta
površina održavana u stanju planinskog poljoprivrednog iskorišćavanja. Metode
kultivisanja bile su one iste koje se primenjuju na sličnim zemljištima u
okolini Coweete. Oko trećine padina je bilo pod žitaricama, a ostatak je pretvoren
u nemeliorisan pašnjak. Polovina tog pašnjaka bila je toliko strma da
je nju stoka malo iskorišćavala i brzo se ponovo naselila drvećem i šibljem.


Za vreme prve dve godine takvog gazdovanja, praktično nije bilo nikakvih
promena u slivanju za vreme olujnih pljuskova, a gubici zemljišta su praktično
bili isti kao i pre krčenja. Ovi rezultati su iznenađujući za mnoge stručnjake
koji su pretskazivali da će uklanjanje šume na tako strmom terenu
prouzrokovati kliženja i eroziju već pri prvoj jakoj kiši. Razlog zbog koga