DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1968 str. 20     <-- 20 -->        PDF

isušujući uticaj Visocki ipak pripisuje samo šumama u ravnici, pa je stvorio
izreku: »Šuma isušuje ravnice i vlazi planine«. Kasnije je stvorena hipoteza
da na račun zemljišne vlage šuma vlazi atmosferu i ubrzava oticanje vlage u
njoj. Jedni su autori dokazivali da šuma povoljno deluje na protok reka, a
drugi su tvrdili da ona sama troši mnogo vode za transpiraciju pa da isušuje
zemljište. Cak su neki autori npr. Šitendem negirali povoljan uticaj šume na
usporenje topljenja snega navodeći kao dokaz neke izuzetne slučajeve u kojima
se topljenje na čistinama događalo sporije, dok se zaostali sneg u šumi naglo
otopio pod uticajem istovremene kiše. Ovakvih preterivanja sad više nema.
Šumi je priznat povoljan uticaj na proletnji povodanj, a takođe joj je priznata
njena protiveroziona uloga. Međutim, pitanje uticaja šume na protok
reka ostalo je nedovoljno razjašnjeno. Molčanov u svom delu: »Šuma i vode;<
Moskva 1963. godine iznosi da ključ rešenja tog problema leži u naučnom ispitivanju
procesa razmene vlage, vodnog bilansa i formiranja protoka u baze-


SI. 1. Pogled na slivove »Rothenbach« i »Schwändlibach« (Nägeli, 1959.)


nima različite posumljenosti. Po njegovom mišljenju, pošumljenost bazena
mora biti sasvim određen pojam, koji će otkrivati raspored šuma u bazenu,
njihov sastav, uzrast i druge pokazatelje, jer šume različitih vrsta zadržavaju,
npr. različite količine vode na lišću i granama, a šume iste vrste zadržavaju
različite količine vode u raznim starostima, pri čemu najviše zadržavaju u periodu
kulminacije tekućeg prirasta. Kasnije, kad se sastojina proredi, to zadržavanje
je manje, zbog čega više kišnice dolazi do tla, ali se zato povećava isparavanje
sa šušnja i iz zemljišta. U pogledu uticaja šume na protok Molčanov
u svom radu: »Savremeno stanje šumske hidrologije u SSSR i u inostran
stvu« 1963 iznosi podatak Kočerina, da prisustvo 10% šume u bazenu reke
smanjuje »špic« povodnja za 3%, a po Sokolovskom to smanjenje iznosi 42%
Ovakva razmimoilaženja u pogledu merenih podataka, pokazuju kolika je složenost
toga problema. Prema Molčanovu uzrok takvih razilaženja je što se uticaj
šume na protok reka razmatra često odvojeno kako od same šume tako i od
složenog kompleksa uzajamno povezanih fizičko-geografskih faktora, jer na
godišnji protok utiču: količina padavina, geološki sastav sliva, naprslost stena,