DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1968 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Nakon kratkog opisa pokusa prelazimo na usporedbu u pogledu uspjeha
sabijanja prema Me-vrijednostima koje su dobivene na pokusnim poljima za
ispitivane vibracijske mehanizme.


Iz slike 9 vidimo da vibracijski stroj »Böschung«, tip I prve grupe i »Vibrotrak
« R 42 druge grupe daju najbolje rezultate u pogledu M,.-vrijednosti
na pokusnim poljima s dva prijelaza (Ai-2 i Di-2), Njihova razlika u Me-vrijednostima
izncfi 191 kg/cm2.


Vibracijski valjak na pokusnim poljima Ei-2 i EL>-3 (debljina sloja 30 cm)
postigao je najniže M,.-vrijednosti kod malog broja prijelaza u usporedbi s vibracijskim
višepločnim nabijačima.


Ako usporedimo M,.-vrijednosti na pokusnim poljima s 2 prijelaza At, Ci,
Di-2 i one s 3 prijelaza Aa, C2, Da-3, uočljivo je da su M,-vrijednosti za polja
s 3 prijelaza manje, nego li one s 2 prijelaza, osim za stroj »Böschung«, tip II
i vibracijski valjak. Dakle, sabijenost se vibriranjem smanjila umjesto da se
poveća. To nam pokazuje da je došlo do razdvajanja, odnosno rastresanja materijala
u sloju šljunka debljine 30 cm koji je nasut na podlozi, stabiliziranoj
s cementom. Nadalje se vidi da su najveće M(,-vrijednosti za stroj »Böschung«
tip II na pokusnim poljima debljine sloja 60 cm.


M„-vrijednosti na pokusnim plohama, koje su dobivene dodatnim mjerenjem
u dubini 30 cm od površine, pokazuju da se uspješno može sabijati sloj
debljine od 60 cm.


Na grafikonu 9a i u tabeli 1 doneseni su podaci o teorijskim radnim učincima
za pojedina opisana vibracijska sredstva. Vidljivo je da vibracijski valjak
ima znatno veći učinak u usporedbi s ostalim vibracijskim višepločnim nabijačima.


5. Zaključak
Na osnovi podataka iz pokusa može se u pogledu stupnja kvalitete sabijanja
zaključiti da su rezultati I grupe vibracijskih višepločnih nabijača u
usporedbi s II grupom povoljni te da se mogu uspješno primijeniti za izgradnju
i održavanje šumskih putova. To je važno s obzirom na prednost
I grupe višepločnih nabijača, tj. njihovu primjenu za potrebe u šumskim pogonima,
kako je to naprijed obrazloženo.


Opisan i analiziran pokus pokazuje da je potrebno izvesti takve pokuse
prije upotrebe strojeva u praksi s obzirom na različite uvjete primjene, kao što
je granulometrijski sastav materijala koji sabijamo, zatim podloge na kojoj taj
materijal leži i ostaloga.


Što se tiče teorijskog učinka rada, potrebno je naglasiti da vibracijski valjak
ima najveći učinak.


Svaki stroj pokazuje u primjeni određene prednosti, ali i nedostatke, pa
pri upotrebi trebamo — ako ga poznajemo — iskoristiti sve njegove dobre
strane.


Napomijemo da bi bilo poželjno, da se i takvi priključni uređaji prve
grupe izrade i kod nas za traktore i kamione koji bi služili za održavanje i izgradnju
šumskih putova.