DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1968 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Ukoliko kartiranje šumskih staništa uslijedi prije uređajnih radova, Što bi
trebalo biti pravilom, tada će — kako to ističe H. Baumann — aerosnimci (npr.
u formi stereoredova) stručnjaku u tim, njemu možda potpuno stranim, revirima
odlično poslužiti kod predradnji u uredu i kod kretanja na terenu. Svoja
zapažanja u vezi sa pojedinim jedinicama ucrtavat će neposredno na aerosni-


Sl. 2. Autograf Wild A-6


mak i to najbolje punktiranjem, zaokružujući odgovarajuće detaljne linije.
Definitivno kartiranje (unašanje) u signaturne karte obavit će naknadne u
uredu kakvim prikladnim instrumentom (kao npr. onim u si. 3).


U praksi uprav e šum a aerosnimci se pokazuju kao pomagalo kod
planiranja pošumljavanja ili iskorišćivanja (vođenje sječa, izvoz), planiranje
izgradnje putne mreže, kod ustanovljivanja šteta nastalih od elementarnih nepogoda
(vjetrovi, snjegolomi, štete od insekata, požara), planiranje i uređenje
lovnih revira, uočavanje ero-zionih pojava, za hidrotehničke zahvate (odvodnjavanja,
navodnjavanja) itd.


S obzirom na općenito postignute uspjehe i još velike neiskorištene mogućnosti
kod projektiranja komunikacija potrebno je nešto reći o
tom obliku iskorišćivanja aerosnimaka.


Bez obzira da li se radi o cestama, trasama žičara, traktorskim ili konjskim
vlakama aerosnimci mogu poslužiti kako u fazi generalnog projektiranja
tako i kod izrade izvedbenih projekata.. Bogati sadržaj stereoskopskog modela
daje podatke kako o reljefu zemljišta — koji je temelj za projektiranje u geo