DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1968 str. 59     <-- 59 -->        PDF

lamo na si. 9c. Pored toga na poljima A4, B4, d, D4, E4 provedena su dodatna
mjerenja (si. 10b), određene Mc-vrijednosti i na dubini od 30 cm od površine
(oznaka 5´ na si. 9c), nakon što je pomno odstranjen sloj materijala debljine
30 cm. Nasuti materijal šljunka na svakom pokusnom polju ispitan je uzima-


Sl- 10a SI. 10b


njem potrebnih uzoraka, da bi se ispitao materijal s obzirom na njegov homogeni
tet (suha i vlažna volumna težina, vlažnost, krivulja sijanja). Koliko god
je bilo moguće, nastojalo se provesti mjerenja pod istim uvjetima na svakom
pokusnom .polju (isti materijal i vlažnost, ista temperatura i jednaki broj prijelaza,
itd.).


Pri pokusu upotrebi]ena je tlačena ploča površine 700 cm2 (promjera 30
cm), a očitavanje na komparatorima uslijedilo je poslije 2, 4 i 6 minuta.


Mjerenjem na pokusnim poljima napravama za ispitivanje tla (si. 10a i 10b)
dobiveni su prema određenom postupku potrebni podaci, tj. specifično opterećenje
(p) u kg/cm2 preneseno na tlo koje ispitujemo i prema tim opterećenjima
odgovarajuća slijeganja (s) u mm. Navedeni podaci služe za konstrukciju linije
ovisnosti slijeganja od specifičnih opterećenja Pomoću te linije izračunate su
Me-vrijednosti prema formuli:


Me = fo D, gdje je:


fo = 1 — faktor oblika naprezanja,


Av = 1 kg/cm2 — razlika specifičnog opterećenja između dva stupnja opterećenja,
odnosno interval pomoću kojeg se očitava odgovarajuće slijeganje
As u cm sa spomenute linije.


As — razlika u slijeganju krute ploče u cm za interval Ap,


D = 30 cm — promjer kružne ploče.


Prema švicarskim normama potrebna Me-vrijednost za temeljnu podlogu
iznosila je u spomenutom slučaju 800 kg/cm2.


57