DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1968 str. 58     <-- 58 -->        PDF

g)GRAFICKI PRIKAZ PR0SUCN1H M.-VM] EDNQSTI I M^NO G UČINKA HA,


POKUSNIM POLJIMA


_2_ORUPA


AKO o


»i» a?
L°^5
3000 -"


H 100 0
.. a


A, -i


o

vi


/


1500«"


K-.i


^
Ci-5 IT/


1000


Kf-S
E„-5


TÄ^*
^


.1500


j.izoa
C,-i jfclii E,-z
4-937 1000


POKUSNk POLJA A.Ai Al.A*. P>.,B3| Bž.Bs c,,c3 c^.c D, D3 D; ,t)i. ^,e> et,L^


ST A CIO NA L A 10 30 «O SO 110 150


STACIONAXA 15 45 75 105 4JL


Äwjf Ä P0" ^*. * f3 « + *.* +» *^» . « + » . * J-2 , * f » . 5} » , *-f 3, Snj


fe) TLOCRT P. POLJA , ... i 1 1 1 I 1 ,
viBUACiiiko »».rcT,/npÖitHUNOTlPl BÖSCHUNG TIPT 8RICEL M MPajvIBROTRAK 1W|VI BRO-vAlJAK"!


,5OT1 E ^nl r l5*ni, 134tl. -13-Hl. 15*iqi 1.5+fXl.


Dui.NE fOKUSNIH POLJA IA,,I,BI i-Ei 1 P "´"-J*´ i_^ IO-"!
Ai,H,83.,<,-eifi) P.POLJA zEZ -A-iC 3L ^L±1 iiLa ofy Pi" p i >´[<|.0*U


pJSq fe


c)PROSjLČNlL
Qe


_!«


-VRIJEDNOSTI < t 9o< 60 2 7 1-1 1091 1 07
510 L71 *i6 3 3^7 ^35


ZATOJlDlNJi
n< 3
id «0 0 1027 668 7i 0 A3<


«


P0KÜ5NP»


5 66 1 1057 63ž 10 1» POL| A a


5´ T-t 1 9

*


PoKPOL)ÄA <1-E <


-ODNOSN OEfcLJINA
d) MAPO ME NA´.
-i22.O0NO.SNO
OO 3ps.ije3PRUELAZALAZA OEfct NAluTOS 5LO1A30CH1


-. «—


_„ „_ Aj´^.E^.t — «— 5 , 11 60L«X
Mc-vP.I]6DN05ri MJERENE SU NAPOVRŠINI 5VIH PPOLJ
POLJPOLJA
AA —
—— N
NNA
AA PI . POLJIt-lPv
AA,B<, C,,^ f^ 5,*,5 PRIJELAIATAKOUEH IV»DUHNI 0030 c-t-a (OZNAKA


5´/


SI. 9a, b, c


na pokusnim plohama dionice dužine 150 m, širine 8 m (si. 9b).Nacijeloj dionici
izvedena je cementom stabilizirana podloga, zatim je nasut na jednu podužnu
polovicu (širine 4,0 m) sloj šljunka debljine 30cm, a nadrugu polovicu
sloj šljunka od 60 cm. U poprečnom smjeru čitava dužina od 150 m razdijeljena
je u 5 dijelova tako da na svaki stroj otpada dužina od 30m. Na taj
način dobio je svaki stroj četiri pokusna polja dužine 15m, širine 4,0 mkao
npr. stroj »Böschung«, tip I, ima slijedeće Me-vrijednosti pod oznakom na
slici 9a:


Ai-2 prvo pokusno polje s 2 prijelaza, dubine sloja 30 cm
A2-3 drugo pokusno polje s 3 prijelaza, dubine sloja 30 cm
A3-4 treće pokusno polje s 4 prijelaza, dubine sloja 60 cm
At-5 četvrto pokusno polje s 5 prijelaza, dubine sloja 60 cm


Na svakom pokusnom polju utvrđene su mjerenjem na površini tri Me-
vrijednosti, i to u sredini te u razmaku od 2,0 m od sredine u oba pođužna
smjera (si.10a). Aritmetičke sredine tih triju vrijednosti prikazane su tabe


56