DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1968 str. 57     <-- 57 -->        PDF

4.
Sabijanje materijala donjeg stroja puta i kolničke
konstrukcije s opisanim vibracijskim višepl očnim
nabijačima
Suvremeni šumski putovi služe i za saobraćaj teških motornih vozila s jakim
dinamičkim opterećenjima, što zahtijeva bolju izvedbu i propisno održavanje
putova. Da bi se tom zahtjevu udovoljilo, nužno je obratiti pažnju i na
sabijanje materijala, ugrađenih u donji stroj i u slojeve kolničke konstrukcije.
To je važno jer se kvalitetnijim sabijanjem dobiva veća nosivost ugrađenih
slojeva. Kakvu ulogu ima sabijanje, vidi se i po tome što se pri izradi projekta
puta određuje i stepen sabijanja pojedinih kostruktivnih elemenata gornjega i
donjeg stroja puta.


Kao kod ostalih tako i za navedene vibracijske nabijače sabijanje je djelotvorno
kod nekoherentnih granuliranih materijala, a donekle i kod učešća do
30% koherentnih. Za uspješno sabijanje potrebno je da se tehničke karakteristike
stroja prilagode karakteristikama tla koje se sabija, odnosno ugrađuje.
Važne tehničke karakteristike spomenutih strojeva su frekvencije i amplituda
vibracija, te radna brzina kretanja i težina (vidi tabelu 1).


Vibracijski višepločni nabijači mogu se upotrijebiti kod izrade donjeg
stroja puta i to za sabijanje posteljice u usjecima, nasipa i posteljica u nasipima,
zatim pri izgradnji gornjeg stroja, tj. za sabijanje tampona, podloge i
završnoga nosećeg sloja preko kojega se polaže abajući sloj. Primjena opisanih
strojeva također će biti od koristi i za održavanje putova jer ne samo što će
izvedeni rad biti savršeniji i pravilniji nego i zbog većeg učinka u radu.


U svakom slučaju, prilikom izgradnje puta trebalo bi postići projektom
predviđenu sabijenost pojedinih ugrađenih slojeva u donji stroj i kolničku
konstrukciju puta. Sabijenost, odnosno stupanj kvalitete sabijanja ispituje se
prema našim propisima (JUS U.E 9.020) po metodi modula deformacije E i po
metodi modula stišljivosti Mc. Ta druga metoda odgovara postupku po švicarskoj
normi SNV 40317. U Švicarskoj je sada u primjeni norma 70317 koja se
u nekim detaljima razlikuje od prije navedene. U tom slučaju ispitivana je sabijenost
za opisane strojeve prema drugoj metodi, pa su prema toj metodi
doneseni i podaci o stupnju kvalitete sabijanja.


Ta druga metoda utvrđuje pomoću pokusa s kružnom pločom M2-vrijeđnosti,
odnosno koeficijenat koji je poznat pod imenom modul stišljivosti. Taj
modul pokazuje elastične i plastične deformacije ugrađenog materijala, a služi
ne samo kao mjerilo procjene stupnja kvalitete sabijanja slojeva gornjega i
donjeg stroja puta nego i za utvrđivanje nosivosti pojedinih slojeva kolničke
konstrukcije na određenom nivou.


Kako je prije navedeno, takvi su strojevi podijeljeni u dvije grupe, a na
grafičkom prikazu (si. 9a) vidljivi su podaci prosječnih Me-vrijednosti, na
osnovi kojih možemo ocijeniti stupanj kvalitete sabijanja za te dvije grupe
strojeva, odnosno za svaki pojedini stroj*. Ti su podaci dobiveni mjerenjem


* Podaci su dobiveni pokusom koji je izvršen na terenu. Pokus je proveo švicarski
Institut za ceste (ETH) na inicijativu tvrtke Bob. Aebi, Zürich (glavni predstavnik
Unimog-a), a u zajednici s tvrtkom Ava Böschung u Schmittenu. Pri_ pokusu
su pomagale tvrtke Stuag u Derendingenu i A.N.B. Oftringen. Mjerenje je izvršeno
napravama Udruženja švicarskih stručnjaka za puteve SW, a prema normama SNV
70317, SNV 70312, SNV 40372.
55