DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1968 str. 53     <-- 53 -->        PDF

2.
Vibracijski višepločni nabijači koji odgovaraju
u primjeni sa šumarskoga građevinarskog aspekta
Od prve grupe ovdje su opisani neki vibracijski višepločni nabijači kao
priključci traktora ili kamiona. Dakle takva mehanizirana sredstva kojima se
obično raspolaže u šumskom gospodarstvu.


Kao primjer prikazani su na slikama 1 i 2 vibracijski višepločni nabijači
»Böschung«, tip BVH-2 i BVH-3.


Oba nabijača imaju montirane vibroploče na stražnjoj strani traktora točkaša,
i to prvi dva, a drugi tri komada. Upravljanje vibriranjem, odnosno vibropločama
vrši se s traktora od kojeg dobivaju pogonsku energiju preko vratila
za priključak radne naprave. Vibroploče su spojene na zajedničkom poprečnom
nosaču na taj način da se mogu prilagoditi neravnostima terena odnosno
obliku profila, pa se potpuno iskorišćuje udarna sila svake pojedine
spomenute ploče. Montiranje i demontiranje vibratora s traktora je kratkotrajno
i bez poteškoća, pa se traktor može neposredno iskoristiti u ostalim područjima
djelatnosti šumskog pogona.


Vibracijske višepločne nabijače, montirane na teretnom kamionu »Unimog
« predočuje slike 3 i 4, a važniji tehnički podaci izneseni su u tabeli 1.


" ....-´´ . :-´ :,. v ;. ..´-:.".:::


SI 3. si. 4.
.
51