DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1968 str. 52     <-- 52 -->        PDF

O NEKIM TIPOVIMA VIBRACIJSKIH NABIJAČA S VISE PLOČA
KOJI SLUŽE PRI IZGRADNJI I ODRŽAVANJU ŠUMSKIH PUTOVA


Ing. NINOSLAV LOVRlC


1. Uvod
Kod izgradnje i održaavnja šumskih putova sve se više primjenjuju mehanizirana
sredstva zbog njihove ekonomičnosti, kvalitetnijeg izvršenja radova,
a katkad i zbog obaveza dovršenja radova u određenim rokovima. Ta mehanizirana
sredstva obično se ne mogu upotrijebiti u svim fazama radnog procesa
izgradnje i održavanja šumskih putova, no primjenjuju se ili kod glavnih radova,
ili za pojedine radove odnosno njihove elemente. U svakom slučaju moramo
unaprijed znati kakve nam koristi može donijeti upotreba strojeva, tj. da
li se pojeftinjuju radovi, poboljšava kvaliteta izvedbe ili ubrzava vrijeme izvršenja
radova.


Korisnost upotrebe višepločnih vibracijskih nabijača razmatrat će se sa
šumarskoga i građevinskog aspekta. U ovom izlaganju neće se uzeti u obzir
konstrukcija stroja za koju je mjerodavno strojarsko gledište, nego praktična
primjena stroja u području sumarsko-građevinarske djelatnosti, tj. promatranje
i korišćenje stroja kao radne sprave.


Prema prednjem izlaganju podijelit ćemo vibracijske višepločne nabijače
s obzirom na upotrebu u području sumarsko-građevinarske djelatnosti na dvije
grupe. Prva grupa odgovara u pogledu zahtjeva koji se postavljaju na strojeve
kod primjgne sa šumarskoga i građevinarskog aspekta, a druga samo s građevinarskoga.
Te zahtjeve uvjetuje specifična šumarska djelatnost. Neki od njih
su slijedeći: 1. mnogostruka upotreba stroja; 2. što veća radna sposobnost kod
malog broja posluge; 3. mala težina, a prema tome i veća prenosivost; 4. jednostavnost
konstrukcije radi lakše i brže montaže i demontaže, te mogućnost
brzog popravka i to jednostavnim alatima.


Izbor strojeva za potrebe šumarske i građevinarske djelatnosti vrši se
prema vrsti radova koje strojevi mogu obavljati. Prema tome očito je da kod
izvedbe donjega i gornjeg stroja puta kao i njihova održavanja nastojimo primijeniti
takve strojeve koji pripadaju prvoj grupi. To je naročito važno tamo
gdje je opseg građevinarskog radova u šumskom gospodarenju manji, a upotreba
strojeva samo povremena.


Predmet ovog razmatranja je primjena nekih tipova vibracijskih višepločnih
nabijača prve grupe pri izgradnji i održavanju šumskih puteva. Zbog usporedbe
opisani su ukratko i neki drugi višepločni nabijači druge grupe.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1968 str. 53     <-- 53 -->        PDF

2.
Vibracijski višepločni nabijači koji odgovaraju
u primjeni sa šumarskoga građevinarskog aspekta
Od prve grupe ovdje su opisani neki vibracijski višepločni nabijači kao
priključci traktora ili kamiona. Dakle takva mehanizirana sredstva kojima se
obično raspolaže u šumskom gospodarstvu.


Kao primjer prikazani su na slikama 1 i 2 vibracijski višepločni nabijači
»Böschung«, tip BVH-2 i BVH-3.


Oba nabijača imaju montirane vibroploče na stražnjoj strani traktora točkaša,
i to prvi dva, a drugi tri komada. Upravljanje vibriranjem, odnosno vibropločama
vrši se s traktora od kojeg dobivaju pogonsku energiju preko vratila
za priključak radne naprave. Vibroploče su spojene na zajedničkom poprečnom
nosaču na taj način da se mogu prilagoditi neravnostima terena odnosno
obliku profila, pa se potpuno iskorišćuje udarna sila svake pojedine
spomenute ploče. Montiranje i demontiranje vibratora s traktora je kratkotrajno
i bez poteškoća, pa se traktor može neposredno iskoristiti u ostalim područjima
djelatnosti šumskog pogona.


Vibracijske višepločne nabijače, montirane na teretnom kamionu »Unimog
« predočuje slike 3 i 4, a važniji tehnički podaci izneseni su u tabeli 1.


" ....-´´ . :-´ :,. v ;. ..´-:.".:::


SI 3. si. 4.
.
51
ŠUMARSKI LIST 1-2/1968 str. 54     <-- 54 -->        PDF

Kao kod spomenutih višepločnih nabijača koji su priključeni na traktor, tako
i u tom slučaju upravlja se s jednog mjesta, tj. iz kabine vozača kamiona
Međusobni spoj vibroploča je i ovdje takav da se mogu prilagođivati neravnostima
terena. Pogon se vrši s kamiona pomoću posebnog vratila za pogon
priključnih naprava. Montiranje i demontiranje spomenutih nabijača traje
samo nekoliko minuta, pa je zbog toga olakšano korišćenje kamiona i za ostale
svrhe.


Slika 3 prikazuje vibracijski višepločni nabijač »Böschung« s dvije vibroploče,
tip BV-2, priključen na prednjoj strani kamiona. Po potrebi može se
istovremeno i na prednjoj i stražnjoj strani montirati spomenuti vibronabijač.


Višepločni vibracijski nabijač »Böschung«, tipa I i II, prikazan je na slici 4
gdje su na objema stranama kamiona »Unimog« 406 montirani vibronabijači
s po tri ploče, i to na prednjoj strani tip BV-3, a na stražnjoj tip BVH-3.
Smještajem vibracijskih nabijača na prednjoj i stražnoj strani postižu se u
jednoj vožnji dvije uzastopne radne staze. Pored toga sabijanje je djelotvornije
s istovremenim radom dvaju vibratora jer se zbrajaju jedinični pritisci u
istim razinama na zajedničkim potezima ai — bi, at — b2 (si. 5).


Razlika između spomenuta dva tipa nabijača je u tome što tip I ima nešto
veću udarnu silu nego tip II. U šumskim pogonima kao i za različite radove u
izgradnji i održavanju putova poznata je svestrana primjena kamiona »Unimog
«.


Uočljiva je prednost takve grupe nabijača kao priključnih uređaja, što
omogućuje upotrebu traktora i kamiona i za druge potrebe u šumskom gospodarenju,
odnosno u radovima na iskorišćivanju šuma.


3.
Vibracijski višepločni nabijači koji odgovaraju
u primjeni samo s građevinskog aspekta
Od druge grupe vibracijskih višepločnih nabijača opisat ćemo ukratko
samo one koje ćemo usporediti u pogledu uspjeha sabijanja tla s navedenim
ŠUMARSKI LIST 1-2/1968 str. 55     <-- 55 -->        PDF

strojevima prve grupe (si. 6, 7 i 8). Napominje se da se eventualno i ta grupa
strojeva može upotrijebiti u šumskim gospodarstvima, ako postoje uvjeti za
njihovo korišćenje.


SI. 6.


Slika 6 predočuje vibracijski višepločni nabijač »Brigel«, model MP 8 s po
četiri ploče koje su montirane s prednje i stražnje strane na kamionu »Unimog
« 406. Pogon vibrouređaja sastoji se od Ford-diesel-motora 45 KS i generatorske
grupe te specijalnih elektrovibratora za svaku pojedinu ploču.


Daljnji primjer druge grupe je »Vibrotrak« R 42 (si. 7), vibracijski višepločni
nabijač-gusjeničar tvrtke Stuag.


SI. 7.


Za kretanje mu služi traktor gusjoničar, a diesel-motor traktora daje pogon
generatoru i hidrauličnim prijenosima. S prednje strane nalaze se 4 vibroploče,
svaka s električnim vibr arijskim uređajem, tako da svaka pojedina ploča ima
vlastitu vibracijsku snagu.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1968 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Na slici 8 predočen je vibracijski vučni valjak tvrtke Stuag s traktorom
gusjeničarom. Iako taj stroj ne pripada vibracijskim visepločnim nabijačima,
uzet je u obzir jer predstavlja suvremeni vibracijski mehanizam velikog kapaciteta,
pa će biti zanimljivo da se usporedi njegov rad sabijan]a s navedenim
nabijačima u našem izlaganju.


SI. 8.


Za navedeni vibracijski valjak kao i za ostale strojeve izneseni su neki
osnovni tehnički podaci u tabeli 1.


TMiELlN \
TEHNIČKI PO D A C 1 (*) , CT)


„ -^


LU


OJ
0 ^


´XJ
0 0 a:


ZzJ
Z


_J sC V
15 IVKClO NO - ^°-3 -J UJ
"1 * 1 z L


Z 0
r


S!\ED STVO »0 i -
LZ.o ii AŽ 2t ^g 0


»%
a


al
O N a.


0

i
—\ Ui —


o
a 0. ") > 0-z
a
H > O 1--3 > z


o - 10
cTl p.
/vn *rt H W? /na H VHIN kw/w «4 BÖSCHUNG i OVI j L


I1 V
2800


V.-PLOĆE BV M-Z | 1 1,61 0,70 -4ooo -


3200


TK.RKTOK.0M
BOSC HL) H& S TRI


E 2


2
W-PLOÖE BVH-3 1 2. 2,4 3 1,05 2.50 --55 00 3400 -


z
a a.


TPvftKTOB-o M
ž B05CH0N& 5 PviJE D 2
3-V-PLOCe BV-2 1 } 1,6 b 0,70 --4A0 5500
2800 --´S *:


o
<
-J K MttO MOM 3200 z z
D-&OSCHUNG TI? I 5 a


k
TRI V.-PLOČE A 2,44 1,05 2S0 490O 6 -15 5500 3400 0,49 1209
BV-3/&VH--J i KRMION


<^
[i


>
0


BÖSCHUNG Tip f .s


64 A if


5
TRI V-PLOCE A 2,44 IpS 250 4*300 6^5 5500 34 00 out, Mli,


r
z -T


BV-3/BVH-3I KAMION


o BR. IGEL MODEL MPJ
0
— a.
6
S ČET1R\ V-PLOCE 6 2,40 -150 6000 -4900 280 0 O/i 2 997


i 1 KB, MIO SI
Z
[i


ViaROTB.M< R, A2 a
— 2:
7 GUSjENIČP,?, 5 7 2,4 6 -550 7000 -4200 2800 0^50 13^-5


0


>C ETlRI V-PLOĆ E a: 0VlBRftOONl VUC NI 0&
VALjl\k STRRkTOROM 8 1,9° --4L>oc -4600 H,t>\ 3o63
Gus IENIČ/VP-OM 1=1 ´ E,,E4


("JPHEMR PB.OSPE.K.TU TVRTKE M JOSCH U N 6 , SCHM IT T EN / F R


Tabela 1.


54
ŠUMARSKI LIST 1-2/1968 str. 57     <-- 57 -->        PDF

4.
Sabijanje materijala donjeg stroja puta i kolničke
konstrukcije s opisanim vibracijskim višepl očnim
nabijačima
Suvremeni šumski putovi služe i za saobraćaj teških motornih vozila s jakim
dinamičkim opterećenjima, što zahtijeva bolju izvedbu i propisno održavanje
putova. Da bi se tom zahtjevu udovoljilo, nužno je obratiti pažnju i na
sabijanje materijala, ugrađenih u donji stroj i u slojeve kolničke konstrukcije.
To je važno jer se kvalitetnijim sabijanjem dobiva veća nosivost ugrađenih
slojeva. Kakvu ulogu ima sabijanje, vidi se i po tome što se pri izradi projekta
puta određuje i stepen sabijanja pojedinih kostruktivnih elemenata gornjega i
donjeg stroja puta.


Kao kod ostalih tako i za navedene vibracijske nabijače sabijanje je djelotvorno
kod nekoherentnih granuliranih materijala, a donekle i kod učešća do
30% koherentnih. Za uspješno sabijanje potrebno je da se tehničke karakteristike
stroja prilagode karakteristikama tla koje se sabija, odnosno ugrađuje.
Važne tehničke karakteristike spomenutih strojeva su frekvencije i amplituda
vibracija, te radna brzina kretanja i težina (vidi tabelu 1).


Vibracijski višepločni nabijači mogu se upotrijebiti kod izrade donjeg
stroja puta i to za sabijanje posteljice u usjecima, nasipa i posteljica u nasipima,
zatim pri izgradnji gornjeg stroja, tj. za sabijanje tampona, podloge i
završnoga nosećeg sloja preko kojega se polaže abajući sloj. Primjena opisanih
strojeva također će biti od koristi i za održavanje putova jer ne samo što će
izvedeni rad biti savršeniji i pravilniji nego i zbog većeg učinka u radu.


U svakom slučaju, prilikom izgradnje puta trebalo bi postići projektom
predviđenu sabijenost pojedinih ugrađenih slojeva u donji stroj i kolničku
konstrukciju puta. Sabijenost, odnosno stupanj kvalitete sabijanja ispituje se
prema našim propisima (JUS U.E 9.020) po metodi modula deformacije E i po
metodi modula stišljivosti Mc. Ta druga metoda odgovara postupku po švicarskoj
normi SNV 40317. U Švicarskoj je sada u primjeni norma 70317 koja se
u nekim detaljima razlikuje od prije navedene. U tom slučaju ispitivana je sabijenost
za opisane strojeve prema drugoj metodi, pa su prema toj metodi
doneseni i podaci o stupnju kvalitete sabijanja.


Ta druga metoda utvrđuje pomoću pokusa s kružnom pločom M2-vrijeđnosti,
odnosno koeficijenat koji je poznat pod imenom modul stišljivosti. Taj
modul pokazuje elastične i plastične deformacije ugrađenog materijala, a služi
ne samo kao mjerilo procjene stupnja kvalitete sabijanja slojeva gornjega i
donjeg stroja puta nego i za utvrđivanje nosivosti pojedinih slojeva kolničke
konstrukcije na određenom nivou.


Kako je prije navedeno, takvi su strojevi podijeljeni u dvije grupe, a na
grafičkom prikazu (si. 9a) vidljivi su podaci prosječnih Me-vrijednosti, na
osnovi kojih možemo ocijeniti stupanj kvalitete sabijanja za te dvije grupe
strojeva, odnosno za svaki pojedini stroj*. Ti su podaci dobiveni mjerenjem


* Podaci su dobiveni pokusom koji je izvršen na terenu. Pokus je proveo švicarski
Institut za ceste (ETH) na inicijativu tvrtke Bob. Aebi, Zürich (glavni predstavnik
Unimog-a), a u zajednici s tvrtkom Ava Böschung u Schmittenu. Pri_ pokusu
su pomagale tvrtke Stuag u Derendingenu i A.N.B. Oftringen. Mjerenje je izvršeno
napravama Udruženja švicarskih stručnjaka za puteve SW, a prema normama SNV
70317, SNV 70312, SNV 40372.
55
ŠUMARSKI LIST 1-2/1968 str. 58     <-- 58 -->        PDF

g)GRAFICKI PRIKAZ PR0SUCN1H M.-VM] EDNQSTI I M^NO G UČINKA HA,


POKUSNIM POLJIMA


_2_ORUPA


AKO o


»i» a?
L°^5
3000 -"


H 100 0
.. a


A, -i


o

vi


/


1500«"


K-.i


^
Ci-5 IT/


1000


Kf-S
E„-5


TÄ^*
^


.1500


j.izoa
C,-i jfclii E,-z
4-937 1000


POKUSNk POLJA A.Ai Al.A*. P>.,B3| Bž.Bs c,,c3 c^.c D, D3 D; ,t)i. ^,e> et,L^


ST A CIO NA L A 10 30 «O SO 110 150


STACIONAXA 15 45 75 105 4JL


Äwjf Ä P0" ^*. * f3 « + *.* +» *^» . « + » . * J-2 , * f » . 5} » , *-f 3, Snj


fe) TLOCRT P. POLJA , ... i 1 1 1 I 1 ,
viBUACiiiko »».rcT,/npÖitHUNOTlPl BÖSCHUNG TIPT 8RICEL M MPajvIBROTRAK 1W|VI BRO-vAlJAK"!


,5OT1 E ^nl r l5*ni, 134tl. -13-Hl. 15*iqi 1.5+fXl.


Dui.NE fOKUSNIH POLJA IA,,I,BI i-Ei 1 P "´"-J*´ i_^ IO-"!
Ai,H,83.,<,-eifi) P.POLJA zEZ -A-iC 3L ^L±1 iiLa ofy Pi" p i >´[<|.0*U


pJSq fe


c)PROSjLČNlL
Qe


_!«


-VRIJEDNOSTI < t 9o< 60 2 7 1-1 1091 1 07
510 L71 *i6 3 3^7 ^35


ZATOJlDlNJi
n< 3
id «0 0 1027 668 7i 0 A3<


«


P0KÜ5NP»


5 66 1 1057 63ž 10 1» POL| A a


5´ T-t 1 9

*


PoKPOL)ÄA <1-E <


-ODNOSN OEfcLJINA
d) MAPO ME NA´.
-i22.O0NO.SNO
OO 3ps.ije3PRUELAZALAZA OEfct NAluTOS 5LO1A30CH1


-. «—


_„ „_ Aj´^.E^.t — «— 5 , 11 60L«X
Mc-vP.I]6DN05ri MJERENE SU NAPOVRŠINI 5VIH PPOLJ
POLJPOLJA
AA —
—— N
NNA
AA PI . POLJIt-lPv
AA,B<, C,,^ f^ 5,*,5 PRIJELAIATAKOUEH IV»DUHNI 0030 c-t-a (OZNAKA


5´/


SI. 9a, b, c


na pokusnim plohama dionice dužine 150 m, širine 8 m (si. 9b).Nacijeloj dionici
izvedena je cementom stabilizirana podloga, zatim je nasut na jednu podužnu
polovicu (širine 4,0 m) sloj šljunka debljine 30cm, a nadrugu polovicu
sloj šljunka od 60 cm. U poprečnom smjeru čitava dužina od 150 m razdijeljena
je u 5 dijelova tako da na svaki stroj otpada dužina od 30m. Na taj
način dobio je svaki stroj četiri pokusna polja dužine 15m, širine 4,0 mkao
npr. stroj »Böschung«, tip I, ima slijedeće Me-vrijednosti pod oznakom na
slici 9a:


Ai-2 prvo pokusno polje s 2 prijelaza, dubine sloja 30 cm
A2-3 drugo pokusno polje s 3 prijelaza, dubine sloja 30 cm
A3-4 treće pokusno polje s 4 prijelaza, dubine sloja 60 cm
At-5 četvrto pokusno polje s 5 prijelaza, dubine sloja 60 cm


Na svakom pokusnom polju utvrđene su mjerenjem na površini tri Me-
vrijednosti, i to u sredini te u razmaku od 2,0 m od sredine u oba pođužna
smjera (si.10a). Aritmetičke sredine tih triju vrijednosti prikazane su tabe


56
ŠUMARSKI LIST 1-2/1968 str. 59     <-- 59 -->        PDF

lamo na si. 9c. Pored toga na poljima A4, B4, d, D4, E4 provedena su dodatna
mjerenja (si. 10b), određene Mc-vrijednosti i na dubini od 30 cm od površine
(oznaka 5´ na si. 9c), nakon što je pomno odstranjen sloj materijala debljine
30 cm. Nasuti materijal šljunka na svakom pokusnom polju ispitan je uzima-


Sl- 10a SI. 10b


njem potrebnih uzoraka, da bi se ispitao materijal s obzirom na njegov homogeni
tet (suha i vlažna volumna težina, vlažnost, krivulja sijanja). Koliko god
je bilo moguće, nastojalo se provesti mjerenja pod istim uvjetima na svakom
pokusnom .polju (isti materijal i vlažnost, ista temperatura i jednaki broj prijelaza,
itd.).


Pri pokusu upotrebi]ena je tlačena ploča površine 700 cm2 (promjera 30
cm), a očitavanje na komparatorima uslijedilo je poslije 2, 4 i 6 minuta.


Mjerenjem na pokusnim poljima napravama za ispitivanje tla (si. 10a i 10b)
dobiveni su prema određenom postupku potrebni podaci, tj. specifično opterećenje
(p) u kg/cm2 preneseno na tlo koje ispitujemo i prema tim opterećenjima
odgovarajuća slijeganja (s) u mm. Navedeni podaci služe za konstrukciju linije
ovisnosti slijeganja od specifičnih opterećenja Pomoću te linije izračunate su
Me-vrijednosti prema formuli:


Me = fo D, gdje je:


fo = 1 — faktor oblika naprezanja,


Av = 1 kg/cm2 — razlika specifičnog opterećenja između dva stupnja opterećenja,
odnosno interval pomoću kojeg se očitava odgovarajuće slijeganje
As u cm sa spomenute linije.


As — razlika u slijeganju krute ploče u cm za interval Ap,


D = 30 cm — promjer kružne ploče.


Prema švicarskim normama potrebna Me-vrijednost za temeljnu podlogu
iznosila je u spomenutom slučaju 800 kg/cm2.


57
ŠUMARSKI LIST 1-2/1968 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Nakon kratkog opisa pokusa prelazimo na usporedbu u pogledu uspjeha
sabijanja prema Me-vrijednostima koje su dobivene na pokusnim poljima za
ispitivane vibracijske mehanizme.


Iz slike 9 vidimo da vibracijski stroj »Böschung«, tip I prve grupe i »Vibrotrak
« R 42 druge grupe daju najbolje rezultate u pogledu M,.-vrijednosti
na pokusnim poljima s dva prijelaza (Ai-2 i Di-2), Njihova razlika u Me-vrijednostima
izncfi 191 kg/cm2.


Vibracijski valjak na pokusnim poljima Ei-2 i EL>-3 (debljina sloja 30 cm)
postigao je najniže M,.-vrijednosti kod malog broja prijelaza u usporedbi s vibracijskim
višepločnim nabijačima.


Ako usporedimo M,.-vrijednosti na pokusnim poljima s 2 prijelaza At, Ci,
Di-2 i one s 3 prijelaza Aa, C2, Da-3, uočljivo je da su M,-vrijednosti za polja
s 3 prijelaza manje, nego li one s 2 prijelaza, osim za stroj »Böschung«, tip II
i vibracijski valjak. Dakle, sabijenost se vibriranjem smanjila umjesto da se
poveća. To nam pokazuje da je došlo do razdvajanja, odnosno rastresanja materijala
u sloju šljunka debljine 30 cm koji je nasut na podlozi, stabiliziranoj
s cementom. Nadalje se vidi da su najveće M(,-vrijednosti za stroj »Böschung«
tip II na pokusnim poljima debljine sloja 60 cm.


M„-vrijednosti na pokusnim plohama, koje su dobivene dodatnim mjerenjem
u dubini 30 cm od površine, pokazuju da se uspješno može sabijati sloj
debljine od 60 cm.


Na grafikonu 9a i u tabeli 1 doneseni su podaci o teorijskim radnim učincima
za pojedina opisana vibracijska sredstva. Vidljivo je da vibracijski valjak
ima znatno veći učinak u usporedbi s ostalim vibracijskim višepločnim nabijačima.


5. Zaključak
Na osnovi podataka iz pokusa može se u pogledu stupnja kvalitete sabijanja
zaključiti da su rezultati I grupe vibracijskih višepločnih nabijača u
usporedbi s II grupom povoljni te da se mogu uspješno primijeniti za izgradnju
i održavanje šumskih putova. To je važno s obzirom na prednost
I grupe višepločnih nabijača, tj. njihovu primjenu za potrebe u šumskim pogonima,
kako je to naprijed obrazloženo.


Opisan i analiziran pokus pokazuje da je potrebno izvesti takve pokuse
prije upotrebe strojeva u praksi s obzirom na različite uvjete primjene, kao što
je granulometrijski sastav materijala koji sabijamo, zatim podloge na kojoj taj
materijal leži i ostaloga.


Što se tiče teorijskog učinka rada, potrebno je naglasiti da vibracijski valjak
ima najveći učinak.


Svaki stroj pokazuje u primjeni određene prednosti, ali i nedostatke, pa
pri upotrebi trebamo — ako ga poznajemo — iskoristiti sve njegove dobre
strane.


Napomijemo da bi bilo poželjno, da se i takvi priključni uređaji prve
grupe izrade i kod nas za traktore i kamione koji bi služili za održavanje i izgradnju
šumskih putova.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1968 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Zusammenfassung


Der Autor berichtet über die Anwendung einiger Typen der Mehrplattenverdichter
im Bau und Unterhaltung der Waldwege. Diese Maschinen sind in zwei
Gruppen eingeteilt; die erste Gruppe entspricht in der Verwendung den forstlichen
sowie den Bauanforderungen. Die Mehrplattenverdichter der ersten Gruppe können
an Traktoren und Lastkraftwagen montiert werden. Diese Mehrplattenverdichter sind
Erzeugnisse der Firma M. Böschung, Schmitten/Fr, Schweiz. Was die zweite
Gruppe betrifft, sind darin nur jene Mehrplattenverdichter dargestellt, welche zum
Vergleich mit der ersten Gruppe dienen. Der Vorzug der ersten Gruppe liegt in der
Möglichkeit, als Anbaugeräte für Traktoren und Lastwagen zu dienen, die letzten,
aber, sind auch ohne diese Anbaugeräte für andere Zwecke in der Forstwirtschaft
verwendbar. Der im Gelände ausgeführte und in diesem Artikel beschriebene Versuch
beweist, dass die erste Gruppe günstige Resultate der Verdichtungsqualität im
Vergleich mit der zweiten Gruppe ergibt, und deswegen erfolgreich bei dem Bau und
Unterhaltung der Waldwege verwendbar ist.


LITERATURA


1.
Ferenšča k M.: Mehanizacija u građevinarstvu, Tehnička knjiga, Zagreb I960.
2.
Jeliči ć VI.: Problematika izgradnje šumskih putova, Narodni šumar, 3/4 1966.
3.
Hafne r F.: Der Holztransport, Österreichischer Agrarverlag, Wien 1963.
4.
Joksi ć Zdr.: Neke razlike u primeni opita sa pločom kod ispitivanja nosivosti
kolovoznih konstrukcija, Ceste i mostovi, 7/9, 1965.
5.
M. Böschung, Schmitten (Fr.) Švicarska — prospekt i fotografije.
6.
Neumann : Der neuzeitliche Strassenbau, vierte Auflage, Springer, Berlin 1959.
7.
Privremeni tehnički uslovi za izradu cesta u SR Hrvatskoj. Ceste i mostovi, 5/6,
1963.