DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1968 str. 40     <-- 40 -->        PDF

Istraživanjem nasljednosti visina bavili su se još i slijedeći genetičari:
Callaha m 1961. godine kod P. ponderosa, To da 1958. godine kod Cryptomeria
japonica i Pinus silvestris, Wrigh t 1963. godine kod Pinus silvestris,
Burton V. Barnes 1962. godine kod Pinus strobus, C. Ehrenberg kod
Pinus silvestris i drugi.


Za populaciju Lipovljani izračunali smo nasljednost od 6,5%. Regresioni
koeficijent bi iznosi u tom slučaju bi = 0,03274. Koeficijent korelacije r = 0,15
i on je visoko signifikantan (t = 3,1135**). Greška regresionog koeficijenta bila
je = 0,010461, te je regresioni koeficijent bi > 2,58 X 0,010461 = 0,026989**,
pa je prema tome signifikantan na razini od 1´%. Regresioni pravci su grafički
prikazani na grafikonu 2.


Izračunata nasljednost za populaciju Bakovci iznosi 7%. Vrijednost regresionog
koeficijenta bi = 0,0337, koeficijenta korelacije r = 0,16. Greška regresionog
koeficijenta je = 0,018599. U ovom slučaju nam koeficijent regresije ni
koeficijent korelacije nisu bili signifikantni: bi < 1,96 X 0,018599 = 0,036268,
t (za r) = 1,7598. Regresioni pravci su prikazani na grafikonu 2.


Razlog za ovako nisku nasljednost visina koju smo dobili za populaciju
Lipovljani i Bakovci treba tražiti u činjenici što su mali razmaci sadnje uvjetovali
vrlo oštru kompeticiju. Kako je vrba heliofilna vrsta, to individuum
koji jednom zaostane u visinskom prirašćivanju, bez obzira na svoj genotip,
nije više bio u mogućnosti da postigne visinu koja bi ga dostojno reprezentirala.


Nasljednost samo po sebi ništa nam ne kaže. No, na temelju nasljednosti,
postotka populacije koja je korištena kao roditelj, selekcionog diferencijala te
standardne devijacije populacije za koju smo računali stupanj nasljednosti
određenog svojstva, možemo izračunati genetsku dobit, a koja se može tada
odrediti na temelju tabele koju donosi Wrigh t (52) na strani 84. Za populaciju
Bakovci genetska dobit iznosi 0,33 m. Prema tome uz ovoliku genetsku dobit
aritmetska sredina buduće populacije kod iste starosti bila bi X = 24.50 +
0,33 = 24,83 m.


Genetska dobit u slijedećoj generaciji može se izračunati i na drugi način
i to direktno iz selekcionog diferencijala u apsolutnim vrijednostima i izračunate
vrijednosti za nasljednost po formuli (Wrigh t 52):


AG = i . h2
AG = 4,50 . 0,07 = 0,31 m (Na ovaj način dobivamo nešto nižu vrijednost
vjerojatno radi zaokruživanja kod interpolacije).
Izračunata vrijednost genetskog poboljšanja u iznosu od 0,33 m odnosno
0,31 m predstavlja vrlo skromnu procjenu. Ako bi se uzela u obzir činjenica
da naš eksperiment u vezi s prije spomenutom kompeticijom nije bio najbolje
prilagođen za izračunavanje nasljednosti, u tom bismo slučaju mogli predpostaviti
da je genetska dobit mnogo veća. Npr. ako realnu veličinu za nasljednost
uzmemo 0,50, mogli bismo u slijedećoj generaciji očekivati genetsko poboljšanje
AG — 4,50 . 0,50 = 2,25 m, tj. naša buduća populacija, uzgojena iz
sjemena koje je sabrano sa 4 selekcionirana predstavnika iz te populacije, imala
bi aritmetičku sredinu X = 24,50 + 2,25 = 26,76 m, što je već prilično veliko
poboljšanje.
Za populaciju Lipovljani selekcioni diferencijal iznosi i = 15,23 — 19,70 =
—4,47 m, a h2 = 0,065, pa bi onda genetsko poboljšanje bilo: AG = —4,47 .
0,065 = —0,29 m. To bi značilo da uslijed selekcije inferiornih stabala u ođ