DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1968 str. 4     <-- 4 -->        PDF

tičnu vrijednost, ali i novo, daljnje sticanje iskustava za buduće radove. Komparacija
prirode i slikovnog sadržaja aerosnimaka treba biti podrška taksatoru
kod donošenja budućih zaključaka prigodom sobne fotointerpretacije.


Nakon terenskog obilaska prigodom donošenja odluke o definitivnom izlučivanju
sastojina i opisu sastojina kod sređivanja dojmova aerosnimak se pokazao
kao korisno pomagalo, a u težim planinskim regijama gotovo kao isključiva
podloga.


SI. 1. Stereotop (C. Zeiss, Oberkochen)


Podaci o prostornoj raščlanjenosti šume te ostali topografski detalji označe
se direktno na aerosnimku (»punktiranjeiru) kakvom olovkom u boji ili na proziran
materijal stavljen povrh snimka. Ovako´ označeni šumski i ostali topografski
detalji prenose se u uredu instrumentalnom, poluvizuelnom ili vizuelnom
metodom u šumsko gospodarske karte, koja na osnovu recentnih podataka
postaje maksimalno pouzdana podloga za daljnja gospodarska projektiranja.


Ako postoje linije, koje se nisu preslikale (putevi zastrti starijim, sklopljenim
sastojinama, granice pojedinih odsjeka i si.) trebat će se snimati dopunskim
mjerenjima busolnim teodolitom, geodetskim stolom ili sličnim instrumentarijem.