DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1968 str. 39     <-- 39 -->        PDF

KUHULATIVNE RELATIVNE FREKVENCIJE
-1 GODIŠNJE GENERATIVNO POTOMSTVO
POPULACIJA BAKOVCI I UPOVUANI
VISINE
iKUMULATIVNE RELATIVNE FREKVENCIJE
2 GODIŠNJE GENERATIVNO POT011STVO
POPULACIJA BAKOVCI I LIPOVLJANI
VISINE
//


FMKVtNOKfPOSTOTCI)
FBEKVtOCnEIPWSTOTCII


jevamo pojavu kada kod križanja rasa odnosno vrsta predstavnici F2(F„) generacije
poprimaju vrijednosti za određeno svojstvo koje su veće od najvećih i
manje od najmanjih vrijednosti za to isto svojstvo kod predstavnika djedovske
generacije. U našem slučaju radi se, prema rezultatima koje smo dobili za boju
izbojka, o F2(F„) generaciji međuvrsnih hibrida bijele i krhke vrbe, ali našu
hipotezu ne možemo dokazati pošto ne poznajemo širine varijabilnosti za čiste
vrste S. alba L. i S. fragilis L. Zbog toga ćemo moći pristupiti dokazivanju hipoteze
o transgresionoj varijabilnosti samo na temelju rezultata kontrolirane
hibridizacije između čistih vrsta s jedne strane te njihovih međuvrsnih hibrida
s druge strane.


1.2.2. Nasljednost. Po H. H. Hattemer-u (16) nasljednost za visine
prema različitim autorima za različite vrste šumskog drveća kreće se u
širokim granicama od 8´% (Matthew s 1960. godine za dvogodišnje hibride
L. europae x L. leptolepis) pa do 86´% (Ster n 1962. godine kod Betula verucosa
za dvogodišnje generativno potomstvo). Interesantno je napomenuti da je
Ster n u drugom eksperimentu s istom vrstom kod iste starosti dobio nasljednost
od 0%, a kod starosti od 3 godine 25,(,/o, 4 godine 53%, 5 godina 62%.
Nasljednost visina linearnom regresijom roditelji četverogodišnje generativno
potomstvo za vrstu Pinus monticola računao je Squillac e 1960. godine
(Hat tem er 16) te dobio vrijednosti koje su se kretale od 8 do 21%.
Kao što vidimo iz citirane literature pravilna procjena nasljednosti visina
zavisi cd više faktora a to su: eksperiment, vrsta, starost itd.


37