DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1968 str. 38     <-- 38 -->        PDF

rativno potomstvo iz te populacije. Na temelju većih širina varijabilnosti kod
populacije Bakovci moglo se predpostaviti da će i koeficijenti varijabilnosti za
te populacije biti veći nego za populacije Lipovljani, a ne obratno. Zbog toga
je potrebno naglasiti da je frekvencija najmanjih i najvećih visina u populacijama
Bakovci vrlo malena te da najveći broj visina pada oko srednje vrijednosti
uzoraka koji su reprezentirali populacije Bakovci. S druge strane u populacijama
Lipovljani bio je relativno velik broj visina minimalnih i maksimalnih
vrijednosti (Grafikon 1). Objašnjenje za takovu distribuciju frekvencija
visina treba tražiti u činjenici da je u populacijama Bakovci frekvencija
heterozigota velika, a homozigota malena, dok je u populacijama Lipovljani
frekvencija i heterozigota i homozigota velika.


Iz grafičkog prikaza kumulativnih relativnih frekvencija visina za obje
populacije vidimo slijedeće: (Graf. I, II i III), kod dvadesetpetgodišnje populacije
Bakovci u intervalu od 21,90 do 27,10 m nalazi se 68l% podataka, a kod
70-godišnje populacije Lipovljani isti procent nalazi se unutar intervala 16,90


KUMULATIVNE RELATIVNE FMKYEHCßl
f ZAODMSLE POPULACIJE MKCNCJIUPWLMNI


* VISINE
FREMyicijL(pasroTCO


do 22,50 m. Kod dvogodišnjih sijanaca iz populacije Bakovci 68% podataka
pada unutar intervala od 138 do 282 cm, a kod sijanaca iste starosti iz populacije
Lipovljani isti postotak nalazi se unutar intervala od 80 do 192 cm. Za
jednogodišnje sijance taj interval iznosi: od 7,5 do 35,0 cm za Bakovce te od
2,5 do 17,5 cm za populaciju Lipovljani.


Pošto kod predstavnika populacije Bakovci nailazimo na veliku širinu varijabilnosti,
tj. na ekstremno velike i ekstremno male visine (31 odnosno 15 m)
mogli bismo predpostaviti da se u spomenutom slučaju radi o transgre sionoj
varijabilnosti. Pod transgresionom varijabilnosti podrazumi