DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1968 str. 30     <-- 30 -->        PDF

nost unutar rase, vrste ili populacije, ukoliko je uvjetovana razlikama u nas


ljeđu organizma, nazivamo nasljednom ili genetskom, varijabil


nosti.


Rekli smo da genotip u interakciji s faktorima sredine formira određeni
fenotip. Raspon između minimalnih vrijednosti za određeno svojstvo koje promatramo
te njegovih maksimalnih vrijednosti nazivamo normo m reak cije
dotičnog organizma. Za uspješno oplemenjivanje pojedinih
vrsta vrlo je važno upoznati normu reakcije. Norma reakcije nije samo karakteristična
za populaciju određene vrste, nego vrlo dobro karakterizira mogućonsti
reagiranja za određene subpopulacije koje su sastavni dio jedne velike
populacije određene vrste, a specijalno su se prilagodile određenim uvjetima
sredine kroz dugi period evolucije. Različita širina varijabilnosti koja karakterizira
određene subpopulacije može nas navesti na predpostavku da se tu radi


o nasljednoj varijabilnosti (ako su subpopulacije rasle pod približno istim ekološkim
uvjetima). Ako to nije slučaj onda je potrebno izvršiti provjeravanje
da li različitu širinu varijabilnosti uvjetuju različite prilike pod kojima određene
subpopulacije egzistiraju ili je različita širina varijabilnost genetskog karaktera.
Do takvog zaključka možemo doći samo na temelju analize testa potomstva
ili pomoću klonskih testova.
Nasljedna varijabilnost unutar ili između prirodnih populacija nastaje promjenom
frekvencije gena i genotipova u populacijama. (Wrigh t 52).


Prema današnjim nazorima u populacionoj genetici, a po W r i g h t-u (52)
i Vidak.ović u (47) u velikim populacijama postoje četiri glavna procesa
koji dovode do promjene frekvencije gena i genotipova, a to su: migracija ,
mutacija, selekcija i izolacija.


Kod migracij e stupanj promjene frekvencije gena u populaciji koji je
prouzrokovala imigracija ili emigracija ovisi o stupnju imigracije odnosno emigracije
i o diferenciji frekvencije gena između imigranata i urođenika.


Mutacij e mogu biti rijetko bez ponavljanja, ali češće s ponavljanjem.
Mutacija koja se ne ponavlja nema većeg značenja kod promjene frekvencije
gena budući da produkt takve mutacije ima vrlo malo izgleda da preživi u velikoj
populaciji. Samo mutacije koja se ponavljaju imaju utjecaj na promjenu
frekvencije gena.


Da li će neka mutacija s vremenom dovesti do promjene frekvencije gena
ovisi u prvom redu o selekciji . Selekcija utječe na promjenu frekvencije
gena i genotipova u populacijama. Prema W r i g h t-u (52) djelovanje selekcije
može imati različite efekte i to:


1.
Favoriziranje povećanja homozigotnih dominantnih genotipova a u isto
vrijeme eliminaciju recesivnih homozigota;
2.
Za heterozigote a protiv homozigotnih genotipova;
3.
U pravcu favoriziranja recesivnih homozigota a eliminiranju dominantnih
homozigota i heterozigota.
Selekcija je najuspješnija kod intermedijarne frekvencije gena, a manje
uspijeva kada je dominantni alel čest ili vrlo rijedak. Isto tako treba napomenuti
da je selekcija protiv recesivnog alela ekstremno neefikasna kada je recesivni
alel rijedak. Ukoliko je taj alel rijedak tada je skoro isključivo sadržan
kod heterozigota (W righ t 52).


Izolacij a može biti geografska i biološka. U izoliranim populacijama
dolazi do stvaranja novih rasa koje su najbolje prilagođene određenom staništu.
U malim izoliranim populacijama dolazi do inbreedinga koji dovodi do pro


2H