DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1968 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


SAVEZ INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA


I


DRVNE INDUSTRIJE HRVATSKE


GODIŠTE 92 SIJEČANJ—VELJAČA GODINA 19G8.


0 EKONOMIČNOSTI PRIMJENE FOTOGRAMETRIJE U ŠUMARSTVU


Prof. đr ZDENKO TOMASEGOVIC, Zagreb


Svrha naših razmatranja neće biti verbalno dokazivanje o svrsishodnosti
primjene fotogrametrije. Smatra se da je jedva moguće pretpostaviti da još
postoje institucije ili pojedinci, koje bi trebalo uvjeravati u tu svrsishodnost
(7).


Nastojat ćemo pokazati koliki je stupanj ekonomičnosti kod primjene fotogrametrije
u šumarstvu bez pretenzije da se jednostavnim računskim operacijama
postigne definitivan sud.


Smatramo da naši izvodi mogu — na osnovu dosada poznatih iskustava
kod nas i u svijetu — ipak signifikantno dati putokaz o stupnju povećanja produktivnosti
rada u onim djelatnostima u šumarstvu gdje se traže kartografski
podaci.


I


Kad se izlaže problem ekonomičnosti primjene fotogrametrije u šumarstvu
potrebno je bar u kratkim crtama ukazati na područja te primjene.
Najstarija, gotovo 5 decenija stara, je primjena fotogrametrije na području
uređivanja šuma.


Uređivač šuma našao je višestruku korist od aerosnimaka kako u pogledu
fotointerpretacije tako i u pogledu kartografskih radova (kartiranje unutrašnjeg
razdjeljenja, prosjeka, vodotoka, puteva, vanjskih međa itd.).


Prema Baumannu (1) prije svoje djelatnosti na terenu taksator će uz pomoć
mozaika ili stereoredova dobiti objektivna saznanja o šumi, koja se ima
urediti. Na asambliranim aerosnimcima on dobiva uvid u karakteristične odnose
revira. On upoznaje reljef, mrežu vodotoka, te manje ili više sastojinske
oblike, načine gospodarenja, prostorni raspored gospodarski važnijih vrsta
drveća, smjese drveća po sastojinama, udio čistina, uzrast sastojina, te putnu
mrežu.


U pogledu organizacije uređajnih radova treba istaknuti da prethodan studij
sadržaja aerosnimaka doprinosi potrebnim predodžbama i omogućuje racionalnije
kretanje šumom. Takva prethodna studija bit će od ´koristi i za izlučivanje
sastojina, koje će se vjerojatno najčešće definitivno obaviti nakon obilaska
na terenu.


Kod obilaska šume u prirodi taksator treba preispitati dojmove, koje je
stekao fotointerpretacijom u sobi. To provjeravanje se odnosi ne samo na pitanje
pridolaska pojedinih vrsta nego i na pitanje sastojinskih oblika naročito
u vezi sa podstojnim sastojinama. Ova faza radova na terenu ima svoju prak