DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1968 str. 29     <-- 29 -->        PDF

VARIJABILNOST I NASLJEDNOST VISINA I BROJA GRANA
KOD BIJELE VRBE (Salix alba L.) POPULACIJA BAKOVCI
I LIPOVLJANI


Magistarska radnja*
(skraćeno)


II dio


Mr. A. KRSTINlC, dipl. inž. šumarstva


UVOD


Nasljednost i genetsku varijabilnost svojstva kvantitativnog i kvalitativnog
karaktera kod šumskog drveća proučavali su na generativnom potomstvu
dobivenom od pojedinačnih stabala nakon slobodnog oprašivanja ili pak kontrolirane
hibridizacije slijedeći autori: Matthews , 1960; Stern , 1960;
Squillace, 1960; C a 11 a h a m, 1961; T o d a, 1958, 1963; Burton V.
Barnes, 1962; C. E. E h r e n b e r g, 1963; Sivecki i Giertych, 1965
i drugi.


Naša istraživanja genetske varijabilnosti i nasljednosti odnosit će se na
odrasle populacije bijele vrbe (Salix alba L.) Bakovci i Lipovljani te na njihovo
generativno potomstvo1. Kod populacije Bakovci biljke su uzgojene iz sjemena
nastalog slobodnim oprašivanjem a koje je sabrano od 4 majčinska stabla
dok je kod populacije Lipovljani sjeme sabrano te uzgojeno generativno
potomstvo od 6 majčinskih stabala. Svojstva koja ćemo proučavati bit će visine
i broj grana.


Prije nego što prijeđemo na razmatranje konkretne problematike koju tretira
ova radnja, potrebno je da kažemo nešto o varijabilnosti te o nasljednosti.


Pod varijabilnosti podrazumijevamo nejednakost, raznolikost individua
koji pripadaju istoj vrsti, rasi ili populaciji (Lorkovi ć 27).


Na varijabilnost utječu dvije velike grupe faktora: vanjsk i faktor i
(okolina) i unutrašnji faktori, sadržani u samom organizmu. Unutrašnji
faktori u interakciji s faktorima sredine određuju izgled nekog individuuma,
njegov fenotip.


Varijabilnost unutar jednog klona je varijabilnost koja je uvjetovana faktorima
okoline. Naprotiv varijabilnost unutar jedne cijele vrste, rase ili populacije
je zajednički rezultat nasljeđa i djelovanja faktora okoline. Varijabilnost
unutar jednog klona je nenasljedna varijabilnost. Varijabii


* Istraživanja su financirana od strane Republičkog fonda za naučni rad SRH.
27