DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1968 str. 18     <-- 18 -->        PDF

za 1 dijapozitiv) onda je efekat E = 3,2 (vidi najvišu ordinatu grafa u si. 5)
Ako je uslijedilo novo aerosnimanje onda je E = 1,0 dakle troškovi gotovo isti
kao za normirane geodetske radove pri uređivanju šuma. Ne baš apsolutno
veliki troškovi novog aerosnimanja djeluje nepovoljno u usporedbi sa razmjerno
malim troškovima terestričkih geodetskih radova, koji su prilagođeni
potrebama šumarstva. No još uvijek postoji bitna razlika u tome da je šumsko
gospodarska karta dobivena fotogrametrijskim kartiranjem snabdjevena sa
slojnicama.


Što je broj JV suinvestitora za novo aerosnimanje veći to i efekt E raste.
To znači, ukolito je novo aerosnimanje potrebno, radi postizavanja što većeg
efekta, treba težiti za tim da se za isto područje nađe više investitora kao što
je to već i bio slučaj kod nas, a i u svijetu se prakticira.


Što se tiče identificiranja pojedinih fizionomskih jedinica kod gornjeg fotogrametrijskog
kartiranja može se reći da su mjerilo snimaka, sezona snimanja
i vegetacijska struktura pogodovali tome da nisu bila potrebna terestrička
dopunska snimanja, koja bi, kad bi postojala, u određenom smislu smanjila
spomenuti efekat.


U pogledu rada na vanjskim međama treba reći da su ti velikim dijelom
zastupljeni po troškovima u našim razmatranjima i to zato, jer su radovi u
rubrici 16 i 17 tablice 1 ušli među one radove, koji se ne mogu nadomjestiti
fotogrametrijskim kartiranjem (premda to nije uvijek slučaj); drugim riječima
terestričko identificiranje vanjske međe (rubrike 16) i identifikacija čestica
(rubrike 17) svojim odmjeravanjima u terenu omogućuju i fotogrametrijsko
Kartiranje katastarske vanjske međe za slučaj da su granične humke ili kameni
ostali nepreslikani na aerosnimcima ispod krošanja šumskog drveća kad
su pod listom.


U pogledu investicija za nabavku prikladnog instrumentarija pogodovala
bi idealna integracija šumskih gospodarstava, koja bi zajedničkim ulaganjem
sredstava učinila i taj problem neosjetljivim.


ZAKLJUČAK


Iskustva širom svijeta pokazuju da su koristi od primjene fotogrametrije
u šumarstvu višestruke. Gotovo najveći efekt u pogledu smanjenja troškova i
povećanja pouzdanosti mogućih podataka postiže se pri kartografskim radovima
i to za potrebe uređivanja šuma, tipoloških istraživanja i projektiranja
komunikacija.


Smanjenje troškova primjenom stereofotogrametrije (instrumentima kao
što su autografi, stereotop i si.) pri izradi šumsko gospodarskih karata u mjerilu
1 :10.000 veće je od trostrukog u usporedbi s čisto terestričkim metodama,
čak ako se fotogrametrijski dobivene karte izrade i sa slojnicama. Primjenom
jednostavnih metoda fotogrametrije jedne slike to je smanjenje još i veće.


Postignuti efekt se odnosi na radove, koji traže oko 60°/Q sadašnjih troškova
za geodetske radove pri uređivanju šuma. Neki naime kancelarijski radovi
kao što su crtanja, obračun površina, te neki terenski radovi kao što je
identifikacija čestica i slični ne mogu se nadomjestiti primjenom fotogrametrije
(40l,/o radova po vrijednosti).


Treba nastojati da se koriste postojeći aerosnimci. Ukoliko je potrebno
novo aerosnimanje treba težiti da se ono obavi učešćem više investitora. Troškovi
novog aerosnimanja — u odnosu na relativno niske troškove terestričkih