DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1968 str. 17     <-- 17 -->        PDF

3. Za dio područja Male Kapele izrađena je podloga u mjerilu 1 :25 000 za
kartu tipova šuma bez konfiguracije u raznim bojama (ali bez izvlačenja tušem);
restitutor sa početnim iskustvima i
4. Za dvije gospodarske jedinice u Crnoj Gori izrađena je šumsko gospodarska
karta u mjerilu 1:20.000 za identificirane odjele; bez konfiguracije;
prvi rad restitutora početnika.
Sveukupni trošak T/ za izradu šumsko gospodarske (odnosno šumsko-topografske)
karte u mjerilu 1 :10.000 (u dva slučaja sa, a u dva slučaja bez konfiguracije)
izražen je brojem kancelarijskih sati mlađeg inženjera (pomoćnog
taksatora), u rubrici f tablice 2. Iz podataka rubrike g vidi se da je ekonomski
učinak izražen odnosom broja sati kod geodetskih terestričkih i brojem sati
kod fotogrametrijskog kartiranja znatan. On je jedino u slučaju gospodarskih
jedinica Mejdanica i Lisa razmjerno malen, jer je to bio prvi praktični rad
odnosnog restitutora.


Kod gornjih razmatranja uzeto- je da fotogrametrijske operacije izvršava
šumarski inženjer (ij) iz službe uređivanja šuma obrazovan za primjenu fotogrametrije
u šumarstvu. Takvo rješenje koje se kod nas počinje, ostvareno je
odavno u Austriji, Kanadi, DR Njemačkoj, SR Njemačkoj, SAD, Švedskoj, Švicarskoj
itd. ima i tu prednost da se tretman izvodi sa stručnog, šumarskog, a
ne samo sa čisto geodetskog aspekta.


Za navedena fotogrametirjska kartiranja postojali su aerosnimci iz nekih
ranijih aerosnimanja (za potrebe vodoprivrede, elektroprivrede, državne izmjere,
za potrebe poljoprivrede, armije itd.) i zato je svaka a u tablici 2 djelovala
povoljno, te doprinijela razmjerno visokom učinku.


U si. 5 prikazan je


B


Lubardenik i
Jamari´ćko brdo


A/


SI. 5.


pad učinka (E) u odnosu na troškove novog aerosnimanja. Kad se računa sa
već zatečenim, od ranije izrađenim aerosnimcima (tablica 2), te samo sa cijenom
samog fotograma (oko 650 st. Din u god. 1967. odnosno oko 2500 st. Din