DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1968 str. 16     <-- 16 -->        PDF

Predležeći podaci o troškovima fotogrametrijskog kartiranja šumskih područja
odnose se na 4 različita lokaliteta.


1. Za šumariju Zalesina izrađena je šumsko topografska karta sa slojnicama
u mjerilu 1 :5000. Rad je obavio restitutor sa ovećim iskustvom.
2. Za šumariju Luhardenik i Jamaričko brdo izrađena je šumsko gospodarska
karta u mjerilu 1 :5000 sa slojnicama; restitutor s ovećim iskustvom.
Tablica 2


Troškovi fotogrametrijskog kartiranj´a i predradnje za 1000 ha šumskog područja s
podacima za samu restituciju u rubrici e) svedenima po formuli 1) na komparabilno
mjerilo 1 :10.000.


WO


OJ


< la
U


coS


I-»»—I
3 <


«IH-HB oSw


Vrijednost:


a — 1) diapozilivi 17 20
a — 2) kontaktne kopije na fotopapiru 5 8
b) terenska i sobna fotointerpretacija 88 88 88
c — 1) Prikupljanje podataka o postoje


ćim orijentacionim tačkama (rad +
administrativne takse) i to jedna
orijentaciona tačka na svakih 4 km2
korisnog područja i neposrednog
okoliša 19 19


c — 2) Kadovi kao pod c-1 zajedno sa
određivanjem novih orijentacionih
tačaka radijalnom triangulacijom te
uz pomoć topograskih kara´.a 23 80
M *? 1 :50.000


d) Računske predradnje i iterativna orijentacija
snimaka 15 50
e — 1) Restitucija sa konfiguracijom i od


đivanje novih orijentacionih tačaka 26 26
e — 2) Restitucija bez konfiguracije 28 94
f) Sveukupni trošak


T,-=
150 s. 163 s. 159 s. 320 s.


520 s
g) Efekat 3,4 3,2 3,3 1,6


Lf


Napomena:


1. Mjerilo originalnog kartiranja 1 : 5000 1 : 5000 1 : 25.000 1 : 20.000
2.
Upotrebljeni instrumenti Autograf Autograf Stereotop Stereotop
Wild A-8 Wild A-8
3. Ukupno kartirana površina oko oko oko oko
2500 ha 2300 ha 9000 ha 1500 ha
Broj upotrebljenih diapozitiva odnosno 5 6 6 9
kontaktnih kopija na 1000 ha (pojedinač


ni modeli)
Mjerilo originalnog filma 1 : 17.000 1 : 12.500 1 : 12.500 1 : 17.000