DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1968 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Tablica i


Troškovi za geodetske predradnje pri uređivanju šuma za površinu od 1000 ha
(mjerilo šumsko gospodarske karte 1 :10.000); srednje povoljni terenski uvjeti.


NAZIV RADA


Crtanje mreže katastarske sekcije
koordmatografom
Pantograiiranje katastarskih sekcija
Izvlačenje tušem katastarskog stanja
Izrada matrice terenske karte po
katarskim sekcijama
Reduciranje kosih dužina (granične linije
unutrašnjeg razdjeljenja i vanjske međe)
Nanašanje poligona na mm — papir u
mjerilu 1 ; 10.000 (unutrašnje + vanjske
granične linije)
Kopiranje poligona na pausu
Uklapanje poligona u mjerilu 1 :10.000
9 Izrada osnovne karte raznobojnim tušemIzrada matrice temeljnih nacrta


11
Izrada situacije sa legendom,
površina na matrici temeljne


12
Pregledna karta:
a) umanjivanje osnovne karteb) izrada pregledne karte uc) izrada matrice


iskazom


karte


u olovci
tušu te


13 Planimetriranje u mjerilu 1 : 10.000
14 Izravnanje površina s katastrom i sastav
iskaza površina sa šumarom
15 Geodetsko rekognosciranje terena


16
Identifikacija vanjske međe s privremenim
obilježavanjem (međa obrasla)


17
Identificiranje čestica


18 Snimanje unutrašnjeg razdjeljenja busolnim
teodolitom (međa obrasla, vizure do 50 m)


19 Snimanje vanjske međe busolnim teodolitom;
međa obrasla


Ukupno produktivno vrijeme


Ukupno s uračunatim neproduktivnim danima


Radovi koji


se mogu nadomjestiti
primjenom
fotogrametrije


C
-a


o S.go


O Cil


i* a


°a


>X öS


18,8


i3 37,6
t 5,7
t 11,5

13 30,1
f 5,4


13 136,0
4f 169,0
i;; 25,2
4f 30,8


470,1


520,0


Procentualno učešće geodetskih radova po vrijednosti, koji


Radovi koji
ne ne mogu
nadomjestiti
primjenom
fotogrametrije


3 rt


o


a


-a


o a
ra±ć


>r o a


0.9
12,1
8,6
8,6


18,8


18,8


3,3


t 23,5
t 30,1
t 12,0


13 25,2
2f 15,4
1 121,4
2f 40,3


339,0


809,1
364,0


884,0


se mogu nado


mjestiti primjenom fotogrametrijskog kartiranja iznosi prema tome 59%.