DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1968 str. 10     <-- 10 -->        PDF

osjetio znatan skok u pogledu ekonomičnosti u usporedbi s tahimetrijskom metodom.


Usporedba ukupne cijene koštanja terenskih i kancelarijskih radova za
fotograme trijsku i tahimetrijsku metodu (ne uzimajući u obzir radove na izvlačenju
detalja na dobivenim planovima, te daljnje radove, jer su ti radovi
identični za fotogrametrijsku i tahimetrijsku metodu) pokazuje da se javlja
relacija 1:3 u korist fotogrametrije. Fotogrametrijskom metodom obrađena
su bila:


l !


SI. 3. Aviograf B-8 Wild


a) brdovito područje od 7900 ha sa 5700 kat. čestica sa 60Q/o šumskih površina,


b) 1030 ha krškog područja sa 3635 kat. čestica i


c) područje od 23.600 ha sa oko 50.000 kat. čestica također krškog terena
sa oko 20°/o šumskih površina,
a za usporedbu su bila uzeta 6 radilišta na kojima se radilo tahimetrijskom
metodom s kartiranjem u mjerilu 1 : 2000 i 1 :1000.


Sličnim podacima raspolažemo i sa ostalih područja Jugoslavije.
Kod promatranja ekonomičnosti primjene fotogrametrije treba uzeti u
obzir:
a) da se mjerilo snimanja odabere najmanje moguće, koje će omogućiti
ispunjenje zadatka. U geodetskoj fotogrametriji kod relativno visokih zahtjeva


«