DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1967 str. 26     <-- 26 -->        PDF

ISTRAŽIVANJE POSTOTNOG ODNOSA SORTIMENATA
EKSPLOATACIJE SUMA U ČISTIM I MJEŠOVITIM
BUKOVIM SASTOJINAMA GORSKOG KOTARA


Prof. dr ing. MILENKO PLAVŠIĆ — Dr ing. UROS GOLUBOVIC


UVOD


Naša današnja stvarnost zahtijeva intenzivnu, naprednu privredu. Tome
zahtjevu mora odgovarati i šumsko gospodarstvo kao važna oblast narodne privrede.
Jednu od mjera u intenziviranju šumskog gospodarstva predstavlja i određivanje
odnosno poznavanje strukture drvne zalihe i etata po sortimentima. Na
bazi poznavanja strukture drvne zalihe gospodarskih jedinica po sortimentima
utvrđuju se danas njihove vrijednosti (13); omogućuje se provedba kontrole
uspjeha uzgojnih i ostalih radova u sastojinama, zatim određivanje uspjeha poslovanja
(bilanciranje) i dr.


(No osim navedenog poznavanjem te strukture provest će se pravilnije planiranje
u pokriću potreba na drvu kao i bolje planiranje izgradnje proizvodnih
kapaciteta drvarske industrije.


Navedeni radovi provodit će se ekonomičnije, ako postoje odgovarajuće tablice
sortimenata eksploatacije šuma.
U tome pogledu već se mnogo učinilo kod nas jer su sastavljene sortimentne
tablice za poljski jasen, jelu i hrast lužnjak.


Međutim, našoj najraširenijoj vrsti drveća, bukvi, nije u tim radovima bila
posvećena odgovarajuća pažnja. Nedostatak sortimentnih tablica za bukvu uvelike
se osjećao i osjeća se pri utvrđivanju vrijednosti šuma kao osnovnih sredstava
šumskog gospodarstva.


Da bi se taj nedostatak ublažio — stavili smo sebi u zadatak da prvo izradimo
sortimentne tablice za bukvu na području Gorskog Kotara, koje će, držimo
odgovarati i za druge predjele DINARIDA Hrvatske sa istim ili sličnlim ekološkim,
uzgojnim, uređajnim i drugim prilikama. Nakon toga odlučili smo da provedemo
daljnja istraživanja u bukovim šumama na području Međurječja ili u
Panonskoj nizini, gdje bukva dolazi u drugim ekološkim uvjetima i drugim
oblicima.


Ova istraživanja u cilju sastava sortimentnih tablica za bukvu na području
Gorskog Kotara provedena su na bazi biljnih zajednica i to zbog toga jer i nove
tendencije uređivanja šuma kao i gospodarenja idu u tome pravcu.


Fitocenološke snimke i determinaciju karakterističnih prizemnih flomih elemenata
za pojedine biljne zajednice izvršila je prof, dr Nevenka Plavšić .


Financijska sredstva za ova istraživanja osigurali su Šumsko gospodarstvo
Delnice i Poslovno udruženje šumsko-privrednih organizacija SRH.