DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1967 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Kod izbora grupa i skupina za doznaku mora se voditi računa da budu podjednako
raspoređene po cijelom odjelu. Njihov raspored će također utjecati —
ma da u manjoj mjeri — na određivanje prioriteta grupa i skupina za doznaku.
Načinjene skice treba sačuvati u arhivi jer će poslužiti pri kasnijem radu prilikom
pošumljivanja, njege, čišćenja i proreda. Skice će poslužiti nakon isteka ophodnjice
i za lakši izbor grupa i skupina koje još nisu došle na red prilikom prve
doznake.


III.
Razmatranje o predloženom načinu doznake
Gospodarenje u grupama ili skupinama s prirodnim obnavljanjem — kombinirano
s unošenjem sadnica četinjača — poboljšat će stanje sastojina te dati
veću i vredniju drvnu masu. Vrijeme koje utroši visokokvalificirano stručno
osoblje kod ovakvog načina doznake iznosi svega V3 terenskog vremena koje se
utroši kod stablimične doznake i to iz slijedećih razloga:doznaku bolesnih i oštećenih stabala može obaviti pomoćno tehničko
osoblje,

prilikom doznake grupa i skupina zrelih stabala dovoljno je označiti
bojom samo granicu površine unutar koje se moraju doznačiti sva stabla,

u grupama i skupinama za oblikovanje označiti bojom samo stabla koja
ostaju u sastojini kao kvalitetna i koja treba favorizirati.
Takvim načinom skraćuje se vrijeme doznake i povećava produktivnost
visokokvalificiranoga stručnog osoblja.
Sječa i izrada približno 80 % drvne mase etata koncentrira se na nekoliko
mjesta u odjelu. Takvo sažimanje sječive mase na malu površinu pojeftinjuje
sječu, izradu, privlačenje i iznos. Radniku na izradi sječine smanjuje se neproduktivni
hod prilikom traženja doznačenih stabala, što je neizbježno kod stablimične
sječe. Kod privlačenja trupaca i iznošenja prostornog drva mogu se unaprijed
odrediti vläke i putevi, da se što manje oštećuje prirodni pomladak.
Skraćuje se put privlačenja te iznošenja i umanjuje neproduktivno vrijeme za
pronalaženje trupaca i prostornog drva. Također je lakša kontrola izrade, privlačenja
i iznošenja drvnih sortimenata.


IV Zaključak
Na temelju navedenoga možemo donijeti slijedeće zaključke:


1.
Kod grupimične i skupinaste doznake potrajnost prihoda u odjelu je zagarantirana
jer je visina sječa ograničena etatom;
2.
Redoslijed realizacije etata je slijedeći:

prvo se doznačuju bolesna i jako oštećena stabla,
-»— preostali dio etata realizira se u grupama i skupinama zrelih stabala te
grupama i skupinama za oblikovanje;


3.
Kod doznake imaju prioritet grupe i skupine

s prirodnim pomlatkom,

s većim postotkom zrelih stabala,

s većim postotkom kvalitetnih stabala kod oblikovanja.
Takvim načinom doznake povećava se produktivnost šumskih radnika, kirijaša
i samaraša s obzirom na koncentraciju sječive mase unutar odjela te se
smanjuje vrijeme rada visokokvalificiranog stručnog osoblja prilikom doznake.


454