DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1967 str. 23     <-- 23 -->        PDF

a)
U odjelu se izvrši doznaka stabala, navedenih pod tačkom 1. Tu doznaku


može vršiti i pomoćno tehničko osoblje. Prilikom takve doznake radi se skica


grupa i skupina:s više od 50´% zrelih stabala, s naznakom približne veličine grupe ili skupine
te opisom i ocjenom prirodnog pomlatka, ukoliko ga ima;
— gdje se treba vršiti razmicanje krošanja radi pomlađivanja, (pripravni
sjek);


— za oblikovanje sastojina;
— gdje se trebaju vršiti prorede.
b) Od ukupno obračunatog etata odbije se masa doznačenih stabala pod tačkom
1. Ostatak etata realizira se doznakom u grupama i skupinama, opisanim
pod tačkom 2 i 3;
c) Razmatranjem napravljene skice i njezina opisa na osnovu stanja odjela
stručnjak već u uredu odlučuje gdje će prvenstveno vršiti daljnju doznaku.
Prilikom prijelaska na grupimični i skupinasti način gospodarenja — a s
obzirom na stanje naših sastojina u kojima je već kroz dulji vremenski period
vršena stablimična sječa — skoro i neće biti površina za proređivanje. Također
će biti vrlo malo grupa i skupina gdje bi se trebalo vršiti razmicanje krošanja
(pripravni si jek). Prevladavat će, uglavnom, grupe i skupine zrelih stabala tj.
grupe i skupine gdje treba provesti oblikovanje (naročito u čistim bukovim
sastojinama). Zbog toga ćemo se zadržati na zadnje navedenim grupama i skupinama
te detaljnije obrazložiti kriterije za njihov izbor.
Prilikom izbora grupa i skupina s više od 50% zrelih stabala prvenstvo
kod doznačivanja imaju
— one gdje postoji prirodni pomladak koji odgovara cilju gospodarenja,
— one grupe koje imaju približno najmanji promjer kruga jedne visine domi


nantnih stabala, i one skupine koje imaju približno najmanji promjer kruga


dvije, a najviše tri visine dominantnih stabala.


Racionalna površina prirodnog pomlatka koji treba oslobađati je oko 5 ara,
a visina do 75 cm. Pomladak treba imati gustoću od najmanje 3—4 biljke na
1 m2. Mladi naraštaj, viši od 1,30 cm može se oslobađati samo ako je dobre
kvalitete i gust. Može se osloboditi i pomladak na površini koja je manja od 5
ara (minimum 1 ar) ako je vrlo gust, a biljke lijepe i kvalitetne, ali se pomladna
površina mora proširiti do određenog promjera grupe ili skupine te nadopuniti
sadnjom.


Ukoliko nema dovoljno grupa i skupina s osiguranim prirodnim pomlatkom,
za doznaku će se izabrati grupe i skupine zrelih stabala bez njega. Prioritet
imaju grupe i skupine s većim postotkom zrelih stabala. U takvim grupama i
skupinama treba nakon sječe izvršiti sadnju 3—4 godišnjih biljaka četinjača.
Saditi treba 6.000 biljaka na 1 ha.


U grupama i skupinama zrelih stabala doznačuju se sva stabla iznad taksacijske
granice, a u mješovitim sastojinama listača i četinjača stabla listača i ispod
taksa ci jske granice.


Grupe i skupine za oblikovanje biraju se prema učešću kvalitetnih stabala.
Oblikuju se prvenstveno takve grupe i skupine gdje je veće učešće kvalitetnih
stabala. Izbor grupa pod tačkom 2 i 3 svakako treba obaviti visoko-kvalificirano
stručno osoblje.


453