DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 85     <-- 85 -->        PDF

ISPRAVAK


U članku ing. Zorislava Kovačevića pod našlo /om: »Program razvoja šumskog
gospodarstva Delnice«, štampanom u Šumarskom listu br. 7/8, 1967., str. 323, nisu —
maskom — navedene neke izvorne publikacije, koje je koristio autor u objavljenom
članku. Jedan između tih korištenih izvornih materijala je: »Regionalni prostorni
plan područja općina Čabar, Delnice i Vrbovsko« (izrađen u Urbanističkom institutu
SR Hrvatske, Zagreb, god. 1966.), u okviru kojeg su poglavlje »Vegetacija, šumarstvo,
industrija za preradu drveta i lovstvo«, obradili interni i vanjski suradnici Instituta
za šumarska istraživanja Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.


ŠUMARSKI LIST — glasilo inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske


Izdavač: Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije u Zagrebu — Uprava i


uredništvo: Zagreb, Mažuranića trg 11 — Račun kod Narodne banke Zagreb 301-8-2359 —


Godišnja pretplata na gumarski list: Tuzemstv o Ustanove i poduzeća 100,0« N. din. Poje


-dinci 20,00 N. din., studenti i učenici 5,00 N. din. Inozemstvo 10$ USA. — Tisak: Izda


vačko tiskarsko poduzeće »A. G. Matoš« Samobor.