DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 82     <-- 82 -->        PDF

rodnom sjemenskom pomlađivanju akacije.
— Fratian-Simionescu: O
kemijskom suzbijanju požara. — D a m acean
u i dr.: O sječi i iskorišćavanju košaračke
vrbe.


LESNICKI ČASOPIS — Prag
6 — 1967. Baks a L.: Uzroci odumiranja
hrasta u Slovačkoj. — Male k J.: O
ekologiji Armillaria mellea-e i crvene
truleži i njihovo rasprostranjenje u šumskim
biogeocenozama.
7 — 1967. Petriček V.: O problematici
električnih lančanih pila. — Kohan -
Leontovyc : Prilog ka pitanju oštećivan^
topola vjetrom. — Samek V.: O
rasprostranjenju jele poslije ledenog doba
na području Sred. Evrope. — Kir k H.:
Modrilo bora, njegova ekonomska važnost
i mogućnost kemijske zaštite. — Do ud a
V.: Nova tehnika i tehnologija u šumoprivredi.


SYLVAN — Varšava
4 —1967. Szymanski B.: Nužno je
da se prošire istraživanja na području historije
šumarstva Poljske. — Dziencio lowski-
Pielowski: Problem ozlijeda
koje čine životinje i metode njihovog
ograničavan^ u šumarstvu nekih evropskih
zemalja. — Szczepanjski-
Tzankow : Materijali o izučavanju parazita
jaja borova četnjaka u Bugarskoj.
5 — 1967. Krzysik F.: Drvo u suvremenom
svijetu i u Poljskoj. — Nowicki
W.: Analiza procesa izrade drva metodom
Kreutzingera-Matusza. — Glogowska -
Olszewski: Kišne pada vine u lisnatim
šumama.


LESNICKA PRACE — Prag
4 — 1967. Bludovsky Z.: Brutoprihod
u šum. poduzećima. — Ržehak J.:
Femelšlag i materijalna proizvodnja šuma.
— Čerma k K. R.: Istraživanja šumarske
ergonomike na šum. fakultetu u
Brnu.
5 — 1967. Vi n kl er V.: Kemijska asanacija
lovnih stabala »Ipsotoksom. —
Chrous t L.: Oblik krošnje kao selekcijski
pokazatelj kod uzgojnih sječa u
mladim hrastovim sastojinama.
6 — 1967. Popelka J.: Zaštitne rame
i sigurnosne kabine traktora. — R ö mple
r W.: Tehnologija sječe šuma u Nj.
DR. — Š t r o s A.: Bitumenske ceste i
njihov remont. — Budućnost uzgoja šuma.
7 — 1967. F o j t i k Z.: Iskustva u rasadničkom
gospodarenju. — Zvolane k J.:
Može li se ekonomski ocijeniti hidrološko
značenje šuma? — Ruprich-Koržinek:
Primjena mašine za računanje Cel


latron u šumarstvu. — Pržihoda A.:
Zeleno gnojivo i kemiziranje.


8 — 1967. Baue r F.: Šume i šumoprivreda
u Nj. DR. — Bradač-Struha:
Iskustva u šumarskoj praksi s pohranom
biljaka u polietilenu.


ALLGEMEINE FORSTZEITSCHRIFT —
Minhen


22 23 — 1967. Schlochow E.: Šuma i
industrija — koristi i štete. — Schlat te
r H.: O budućnosti šume i šumoprivrede.
— Le y N.: Šuma, prostorni razmještaj
i industrija. — U eckermann E.:
Uzgoj divljači u industrijskim područjima.
— Rubner H.: Šumarstvo i industrijske
krize.


ALLGEMEINE FORSTZEITUNG — Beč
5 — 1967. Schwab P.: Štete od divljači
— bitni problem poljoprivrede i lova.
— Witzgall R. L.: Da li je uzgojni
oblik šume koji odgovara tablicama prihoda
i prirasta opravdan sa biološkog i
gospodarskog gledišta.
6 — 1967. Schönauer H.: Planiranje
izvoza drva u brdima. — Hack l W.: Uzdržavanje
seoskih putova.
7 — 1967. Stöck l J.: 20-godišnjica odbora
za šumske radove. — Lam p I.: Položaj
i stručno obrazovanje šumskih radnika.
— Güd e H.: Utrošak rada u šumskim
rasadnicima. — Frauenholz O.:
Obaranje je stabala stručni posao; promatranje
problema s obzirom na efektivnost
jednoručne motorne pile. — Vyple l
K.: Razmatranje pitanja o rentabilnosti
mehaničkog okoravanja. — Wenc l J.:
Aktualni problemi radne higijene kod rada
u šumi i njezino značenje.


GORSKO STOPANSTVO — Sofija


3 — 1967.: Dobre v D.: Osnovni zadaci
razvitka gospodarenja topolom. —
Bodžako v P.: Selekcija sjemena u
šumarstvu. — Peše v G.: Rezultati inventarizacije
šumskih kultura u 1966. g.


— Fakirov-Canov: Plantaže vrbe
na području izloženom poplavi. — V1 asev-
Damjanov: Karakteristike uzgojnih
proreda u kulturama bora. — A ntenev-
Božkov: Uzgoj sadnica platane.
4 — 1967. Marino v M.: Šumarski institut
kao pomoć šumarskoj praksi. —
Si r a ko v G.: Nova metoda određivanja
tekućeg volumnog prirasta drvne mase
stabala. — Rangelov K.: O nekim svojstvima
drva cera, hrasta sladuna i kitnjaka.
— Najdenova C: Količina drva
od panja i korijenja kod topole. — Džen kov
J.: Električni čuvar šumskih kultura
od divljači.


429