DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 80     <-- 80 -->        PDF

i češkim šumarima da i na toj ustanovi
stiču šumarsko obrazovanje.


God. 1821. otvorio je u Dačicama Šumarsku
školu šumarnik V. H 1 a v a. On
je kao ispitivač na šumarskim ispitima
osjetio potrebu da se stručna šumarska
izobrazba vrši putem šumarskih škola.
Broj učenika u Dačickoj školi sve je više
rastao, tako da je do 1830. g. završilo tu
školu 246 apsolvenata.


God. 1828. otvorena je Šumarska škola
u Plasima. Osnovao ju je J. Nussbaum
e r. Škola je djelovala do 1834. g. Nekoliko
godina kasnije otpočela je radom dvogodišnja
Šumarska škola na Amaline gori
u Kživoklatu. Osnovao ju je J. G i n t e 1,
a djelovala je do 1848.


Na Praškoj Politehnici djelovao je u to
vrijeme kao privatni docent za šumarske
znanosti K. L i e b i c h. On je poznat i po
tome što je od 1824. g. izdavao u Pragu
časopis »Der aufmerksame Forstmann, o-
der das Neueste und Bemerkenswertheste
aus dem Forst- und Jagdfache«. To je bio
prvi šumarski časopis u Češkoj. Od 1831—
1835. g. izlazi on kao »Allgemeines Forstund
Jagdjournal«. U spomenutim časopisima
K. L i e b i c h objavio je članke o
utjecaju šume na zdravlje naroda, o uzgoju
kestena u Uhrima, o bagremu i običnom
grabu u Češkoj, o presadnji odraslih
stabalaca, o šumsko-poljskom gospodarenju
i dr.


Na Poljoprivrednom učilištu u Dečinu-
Libverde predavao je šumarstvo od 1855—
1875. dečinski šumar V. Funke .


Od 1875. studirali su sve više i češki šumari
na Šumarskom fakultetu, koji je te
godine osnovan na Visokoj školi za kulturu
tla u Beču. Među njima bio je ing.


J. S i g m o n d, koji je prvi između Čeha
postigao doktorat šumarskih nauka. Dr.
Sigmond bio je sve do 1918. g. profesor
uzgajanja šuma na Praškoj tehnici.
Bio je i jedan od prvih profesora na Šumarskom
fakultetu u Brnu.
God. 185.1. otvorena je niža Šumarska
škola u šleskom Hrabynu. Osnovao ju je


J. Pfeifer. Naredne godine bila je osnovana
u Usovu dvogodišnja Šumarska
škola, koja je 1867. premještena u Sovinec,
a naredne godine u Hranice, gdje je
proširena u Srednju šumarsku školu.
God. 1855. došlo je do osnutka Šumarske
škole u Beloj p. B. Od 1895. Belska
škola postaje trogodišnja i dobiva naziv
»Viši šumarski zavod«. God. 1904. premještena
je u Zakupe.


Iako je iz šumarskih redova već od 1865.
traženo osnivanje Šumarske škole u Pisku,
do ostvarenja te zamisli došlo je tek
1884., kad je ondje Ratarskoj školi pripo


jen tečaj za šumarske praktikante, a 1888.
kreirana Niža šumarska škola, koja je od
1910. trogodišnja Šumarska revirnička
škola. Od 1907. g. postojala je u Jemnicama
jednogodišnja, a od 1909. dvogodišnja
revirnička škola.


Već 1908. g. na Šumarskom kongresu u
Pragu predložio je šumarnik Reic h osnivanje
Šumarskog fakulteta na Praškoj
tehnici, ali to u Beču nije prihvaćeno.
Historijat šumarske nastave u Moravskoj


Pokušaji moravskih šumara iz 1810. i
1812. da se osnuje Šumarska škola u Mikulovu,
odnosno u Olomoucu nisu uspjeli.


Visokoškolska nastava u Brnu datira od
1816. g. Odnosi se to zapravo na poljoprivrednu
nastavu. Prva visokoškolska predavanja
vršena su na Poljoprivrednoj katedri,
koja je osnovana u sklopu Filozofskog
učilišta u Brnu, Brnsko Filozofsko
učilište imalo je veliko značenje za narodni
preporod. U njegovu krilu razvijaju
se i prvi počeci moravske poljoprivrede.
Predavanja na Poljoprivrednoj katedri
smatraju se početkom visokoškolske poljoprivredne
nastave u Moravskoj.


Prvi profesor na Poljoprivrednoj katedri
bio je J. A. Z e m a n. On je predavao
poljoprivredne nauke od 1816—1825. g.
Nasljednik mu je bio tada poznati poljoprivredni
pedagog prof. F. D i e b 1.
23 10 Šumarski Vugrinec — 3
D i e b 1 je objavio 1835. poljoprivredni
udžbenik »Abhandlungen aus der Landwirtschaftskunde
für Landwirthe, besonders
aber für diejenigen, welche sich der
Erlernung dieser Wissenschaft widmen«.
Dieb l je predavao do 1849., kad je osnovano
Brnsko Tehničko učilište i na njemu
organizirana skupina »Poljoprivredno
gospodarstvo«.


God. 1850. preuzeo je »Poljoprivredno
gospodarstvo« dr J. H e 1 c e 1 e t, koji je
od 1841—1849. bio nastavnik iz poljoprivrednih
nauka u Olomoucu, a od 1850—
1876. u Brnu. H e 1 c e 1 e t je imao prema
dekretu iz 1867. zaduženje da vrši predavanja
i iz Enciklopedije šumarstva.
Tu se prvi put spominje visokoškolska
šumarska nastava. Ona prema tome
u Moravskoj datira upravo stotin u
godina.


Poslije smrti Helceleta (1876.) ostalo je
njegovo mjesto ispražnjeno kroz narednih
desetak godina. Od 1886—1902. g. profesor
poljoprivrednih nauka bio je dr A. Z o e-
b e 1, a nasljednik mu je bio prof, dr F.
Schindler. Oni su predavali također
i Enciklopediju šumarstva.


God. 1873. dignuto je Brnsko Tehničko
učilište na rang Visoke tehničke škole. Na
Visokoj tehničkoj školi predavani su raz


427