DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 79     <-- 79 -->        PDF

južnog gorskog lanca. Tu se Pinus brutia
uspinje do 1300 m, a od prirode rastu ondje
Cupressus sempervirens, Cedrus brevifolia
(areal na jugozapadu, ali na maloj
površini), te Pinus nigra caramanica, koji
se uspinje do 1300 m. Podstojnu etažu
tvore: Quercus alnifolia, Q. coccifera, Arbutus
andrachne, Olea europaea, Juniperus
phoenicea i Pistacia lentiscus. Uz rijeke
i po uvalama rastu: Platanus orientalis
i Almus orientalis.


Kultiviraju se u semiaridnim predjelima:
Eucalyptus camaldulensis i E. gomphocephala
do 650 m, E. occidentalis, E.
umbellata, E. sideroxylon, E. saligna i E.
cornuta, Acacia cyanophylla do 650 m, Pinus
pinca za vezanje obalnih pijesaka, Acacia
cyclos za pošumljivanje pjeskulja
i dr.


Drugi dio knjige zaprema 633 stranice.
U njem su sadržani opisi pojedinih
vrsta, koje su svrstane alfabetskim redom.
Kod pojedine vrste nalaze se podaci o pri


rodnom nalazištu, kao i podaci o uspijevanju.
Tu su korišćeni podaci iz Trou p
o v e knjige i drugih izvora. Za svaku
vrstu obrađen je prirodni areal, kvaliteta
drva, upotrebna sposobnost u domovini,
proširenje u pojedinim zemljama, i to
Australiji, na Cejlonu, u Africi, u Velikoj
Britaniji, Novoj Zelandiji, Južnoj Rodeziji,
Karipskom području i dr.


U drugome dijelu obrađeno je 28 rodova
četinjača, sa 202 vrste, i 192 roda listača,
sa 598 vrsta, ili svih ukupno 220
rodova sa 800 vrsta.


Od četinjača najviše vrsta otpada na
rodove, i to: Pinus 80, Abies 19, Juniperus
12, Cupressus 11, Picea 11 i Tsuga 9 vrsta.
Od listača najviše vrsta otpada na:
Eucalyptus 168. Populus 34, Acacia 33,
Quercus 20, Salix 14, Betula 10 i Fraxinus
9 vrsta.


Knjiga pruža vrlo dobar pregled o autohtonom
i kultiviranom šumskom drveću
u velikom dijelu svijeta.


Prof. dr M. Anić


IZ HISTORIJATA ŠUMARSKE NASTAVE U CEHOSLOVACKOJ


U novembru 1966. g. proslavila je Visoka
poljoprivredna škola u Brnu 150-godišnjicu
postojanja svoje visokoškolske
nastave. Povodom proslave održano je i
naučno savjetovanje o aktualnim stručnim
problemima, koje su organizirali pojedini
fakulteti te škole, tj. Poljoprivredni,
šumarski, Veetrinarski i Ekonomski.


Povodom proslave 150-godišnjice nastave
u Brnu donosimo kratak pregled iz
historijata šumarske nastave u Češkoj i
Moravskoj.
Razvojni put šumarske nastave u Češkoj


U prvoj polovini 18. stoljeća u srednjoj
Evropi još nije bilo šumarskih škola. Mladi
su šumari sticali stručno obrazovanje
kod starijih stručnjaka, koji su im po završetku
prakse izdavali rukom pisane diplome.
Oko polovine 18. stoljeća počeli su
se uvoditi stručni ispiti.


U instrukcijama o stručnim šumarskim
ispitima za Češku od 16. I 1756. bilo je sažeto
u obliku pitanja i odgovora znanje
koje se tražilo na takvim ispitima. Ispiti
su polagani pred stručnim komisijama.
God. 1768. i 1772. ponovno su izdana takva
pitanja i odgovori za ispite mladih
čeških šumara.


Razvoj šumarske nauke, koja se u drugoj
polovini 18. stoljeća počela sve više
njegovati, doveo je do većeg interesa za
praktične šumarske škole. Tako su nasta


le majstorske šumarske škole. Prva takva
jednogodišnja škola osnovana je za 20—30
učenika 1773. g. u Blatnom kod Chomutova.
Osnovao ju je I. J. Ehrenwert h.
Bila je to prva šumarska škola u Češkoj.


Na Poljoprivrednoj školi u Trnovu kod
Zbraslava, koja je osnovana 1790. g., izučavalo
se i šumarstvo, ali kao predmet.
Šumarstvo se u to doba izučavalo i na Katedri
poljoprivredne ekonomije na Praškom
Univerzitetu.


God. 1795. osnovana je Šumarska škola
u Zlatnoj Koruni. Uz školu bio je osnovan
i šumski rasadnik. Među nastavnicima
naročito su se isticali F. J. M a t z i F.
Schönaue r. Matz je 1796. g. napisao
udžbenik »Klassisches Lehrbuch von
der Forstwissenschaft« — jedan od najstarijih
šumarskih udžbenika u Češkoj.


God. 1805. postojale su majstorske šumarske
škole u Lednici, Novim Hradima,
kao i Zbiroku.


Početkom 1809. predložio je plzenski šumar
P. J. L u s e k da se osnuje Šumarski
i lovački zavod u Plasima u Češkoj, na
kojem bi se osposobljivali stručnjaci za
vodeća mjesta u šumarskoj službi Češke.
Prijedlog nije uspio, ali predstavlja značajan
pokušaj.


Otvaranjem Šumarskog zavoda u Mariabrunnu
kod Beča 1813. g. omogućeno je