DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 77     <-- 77 -->        PDF

manima. Malaja i sjeverni Borneo), A list
ralazij a (Australija, Novi Zeland,
Fiji), Britansko otočje, Karipsko
p o r u č j e (Trinidad, Tobago i Jamajika)
i Mediteran (Cipar).


AFRIKA
Unija Južne Afrike: Ondje se
kultiviraju vrste: Pinus radiata, P. eliiottii,


P. taeda, P. patula. P. canariensis, P. pinaster,
P. caribaea, P. pseudostrobus i P.
montezumae. Eucalyptus cladocalyx, E. di-
versicolor, E. saligna i E. citriodora), Acacia
mearnsii (A. mollissima) i A. decurrens).
Južna Rodezija: Autohtone su četinjače:
Podocarpus milanjianus i Widdringtonia
whytei, ali su malog uzrasta.
Kultiviraju se: Acacia mearnsii, napose u
privatnim kulturama, te Pinus radiata, P.
elliottii. P. caribaea, P. patula, P. taeda,


P. montezumae, P. pseudostrobus i P. muricata,
Eucalyptus botrioides, E. camaldulensis
(E. rostrata), E. maculata, E. saligna,
E. grandis. E. citriodora, E. robusta, E. sideroxylon
i E. viminalis, Cupressus lusitanica,
C. arizonica i C. torulosa, Abies religiosa,
Callitris calcarata i C. glauca.
Nyasa : Prirodne šume tvore: Pterocarpus
angolensis, Khaya nyasica, Chlorophora
excelsa. Adina microcephala, Terminalia
sp. i Widdringtonia whytei. Kultiviraju
se: Pinus elliottii i P. patula, Cupressus
lindleyi, Cedrela toona i Eucalyptus
saligna.


Tanganjika: Autohtone su vrste:
Chlorophora excelsa, Widdringtonia why-
lei i Cassia siamea. Kultiviraju se: Acacia
mearnsii i A. nilotica, Pinus radiata i P.
patula, Cupressus lusitanica i C. benthamii,
Eucalyptus maidenii, Casuarina equisetifolia,
Tectona grandis i Cinnamomum
camphora.


Zanzabar : Naturalizirane su vrste:
Causarina equisetifolia, Mangifera indica,
Terminalia catappa i Calophyllum inophyllum.
Kultiviraju se: Eucalyptus camaldulensis,
Acacia auriculaeformis i Albizzia
falcata.


Kenija : Autohtone su vrste: Juniperus
procera, Vitex keniensis. Ocotea usambarensis
i Oemida gahani. Kultiviraju se:
Eucalyptus saligna, E. globulus, E. regnans,
E. paniculata, E. maculata, E. microcoris
i E. naudiniana, Cupressus macrocarpa,
C. benthamii, C. torulosa i C. lusitanica,
Pinus radiata, P. patula, P. elliottii,


P. caribaea, P. canariensis i P. pinaster,
Cedrus deodara, Acacia mearnsii i Larix
leptolepis.
Uganda : Kultiviraju se: Cupressus
lusitanica, Pinus patula i P. radiata, Euca


lyptus saligna, E. Camaldulensis i E. terecormis.


Južni Kamerun: Kultiviraju se:
Eucalyptus grandis, Cupresus macrocarpa
i Pinus patula.


Južna Nigerija: Kultiviraju se:
Tectona grandis, Gmelina arborea, Cassia
siamea i Cedrela mexicana.


Gana : Kultiviraju se: Tectona grandis,
Cassia siamea, Azadirachta indica,
Gmelina arborea, Cedrela mexicana i Dalbersia
sissoo.


Sierra Leone: Kultiviraju se:
Gmelina arborea, Pinus caribaea i P. pentnnhylla,
Tectona grandis, Cassia siamea,
Cedrela mexicana, Araucaria cunninghamia
i Melaleuca leucodendron.


AZIJA


Cejlon : Kultiviraju se: Artocarpus
integrifolius, Swietenia macrophylla, Cupressus
macrocarpa, Pinus patula, Eucalyptus
robusta, E. microcoris, E. regnana,


E. maculata, E. saligna i E. citriodora, Acacia
melanoxylon i A. decurrens, Callitris
glauca i C. calcarata, Albizzia sumatrana
i A. falcata (zaštitne kulture za čaj),
Samanea saman (nasadi uz ceste).
Indija : Kultiviraju se: Eucalyptus
globulus, E. citriodora, E. camaldulensis i


E. robusta, Acacia mearnsii, A. decurrens,
A. melanoxylon, A. dealbata i A. intolica,
Cryptomeria japonica, Albizzia lebbek,
Cassia siamea, Swietenia macrophylla,
Tectona grandis, Sterculia campanulata,
Pterocarpus dalbergioides, P. santalinus,
Cinnamomum zeylandicum, Causarina equisetifolia,
Prosopis juliflora, Dalbergia
sissoo, Anogeissus acuminata, Broussonetia
papyrifera, Morus alba, Salix alba i S.
coerulea.
Malaja : Kultiviraju se: Tectona
grandis, Albizzia falcata, Swietenia macrophylla,
Eucalyptus robusta i E, grandis,
Gmelina arborea, Ochroma lagopus, Shorea
gysbertiana, Eusideroxylon zwageri,
Acacia auriculaeformis, Cunninghamia sp.,
Pinus caribaea, P. insularis i P. massoniana,
Araucaria sp., Flindersia brayleana,
Cecropia peltata i Maeesopsis eminii.


Sjeverni Borneo: Prirodne šume
sadrže velik procenat tehnički vrijednog
drva. To su najvrednije vrste iz por. Dipterocarpaceae.
Kultiviraju se: Pinus insularis
i P. caribaea, Agathis alba (A. loranthifolia),
Eucalyptus sp. i dr.


AUSTRALAZIJA


Australija: Prirodne šume sastoje
se pretežno iz tvrdih listača (Zapadna Australija).
Egzote su se ondje počele unašati
1896. Unašani su strani borovi: Pinus radiata
(na dobra tla), P. pinaster (na obalne
pjeskulje), P. brutia (samo na vapnena