DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 76     <-- 76 -->        PDF

tinskih, jer se pojedine biljke nazivlju u
domaćem jeziku sa više imena.


U drugom dijelu, koji zaprema 33 stranice,
dano je težište latinskim nazivima,
gdje su dodane kratice autora i odgovarajući
etiopski nazivi biljke, s oznakom koja
se odnosi na područje, odnosno lokalitet
gdje se biljka nalazi. Latinski nazivi posebno
su navedeni za Fungi, Pteridophyta,
Gymnospermae, Dicotyledones i Monocotyledones.
Latinskih naziva ima nešto preko
1000. Od golosjemenjača nalaze se ondje
samo: Juniperus procera i Podocarpus
gracilior. Na dvosupnice otpada oko 900,
a na jednosupnice oko 100 naziva.


Zanimljivo je da je veliki broj biljnih
vrsta dobio latinske nazive prema Abesiniji,
odnosno Etiopiji. U rječniku ima takvih
naziva preko 60. Od drvenastih vrsta
spominjemo ove: Acacia abyssinica.
Aloe abyssinica, Diospyrus abyssinica, Erythrina
abyssinica, Jasminum abyssinicum,
Lavatera abyssinica, Lippia abyssinica,
Micromeria abyssinica, Osyris abesinica.
Pittosporum abyssinicum, Rhus abyssinica,
Rosa abyssinica, Rubus aethiopica,
Zizyphus abyssinica i dr.


Prof dr M. Anić


B e n č a t F.: Dendroflöra Arboreta Mlynany,
Bratislava, 1967, 122 str., Izdala Slovačka
Akademija nauka.


Arboretumom Mlynany rukovodio je od
osnutka 1892. pa do 1914. njegov osnivač
dr S. A m b r o z y - M i g a z z i. Za to vrijeme
u Arboretumu je intenzivno rađeno
na introdukciji drveća i postignuti su
znatni rezultati, ali podaci o tome nisu
objavljeni. Materijal koji je u vezi s time
prikupio dr Ambroz y izgubio se poslije
njegove smrti 1933.


Od 1953. g. pa dalje Arboretum se nalazi
pod upravom Slovačke Akademije
nauka. U tome periodu rad se na introdukciji
drveća nastavio još intenzivnije i
opsežnije.


Benča t je u svojoj knjizi analizirao
sve dosadašnje radove i prikazao postignute
rezultate. Popisao je vrste, varijetete,
forme i kultivare. Naznačio je njihove
podrijetlo, vrijeme introdukcije i količinu
uzgojenih primjeraka. Prikazao je dimenzije
dendrološkog materijala s obzirom na
visinu i prsni promjer. Registrirao je i
biološke osobine pojedinog drveća i grmlja
s obzirom na cvatnju, fruktifikaciju,
pojavu pomlatka i si., kao i njihov odnos
s obzirom na otpornost prema studeni u
periodu od 1951—1956. Prikaz je izvršen
posebno za golosjemenjače, a posebno za
kritosjemenjače. Kod kritosjemenjača razmatrani
su zasebno sempervirenti, a za


sebno listopadne drvenasto bilje. Čitav
taj prikaz izvršen je vrlo pregledno na
tabeli koja zaprema 83 stranice.


Pregled i stručna analiza dendrološkog
materijala odnose se na stanje početkom
1966. U knjizi je konstatirano da je od golosjemenjača
bilo u Arboretumu zastupano
8 porodica, 26 rodova, 117 vrsta, 42 varijetete,
13 forma i 88 kultivara, a od kritosjemenjača
70 porodica, 246 rodova, 1128
vrsta, 149 varijeteta, 45 forma i 150 kultivara.


S obzirom na podrijetlo konstatirano ie
da u Arboretumu najveći broj uzgojenih
vrsta, tj. 44´Vo ili ukupno 549, potječe iz
Azije, te da od toga otpada na četinjače
45, a na vazda zelene listače 124 vrste. Iz
Sjeverne Amerike potječe ih 20!;l/o ili ukupno
247 vrsta, od čega 43 četinjače i 19
vazda zelenih listača.


Broj porodica, rodova, vrsta, varijeteta,
forma i kultivara iznosio je kod golosjemenjača
do 1952. g. 128, a do početka 1966.
povisio se za 125. Kod kritosjemenjača iznosio
je taj broj do 1952. g. 422, a poslije
toga, tj. do početka 1966., povisio se za


983. Do 1952. g. iznosio je broj golosjemenjača
i kritosjemenjača 550, a poslije toga
povisio se za 1108. Ukupno je uzgojeno u
Arboretumu raznih svojta 1658.
Poslije 1952., tj u vremenu otkad se Arboretum
nalazi pod upravom Slovačke Akademije
nauka, povisio se broj od prvotnih
550 raznih svojta na 1658, tj. za trostruko.
Povećanje iznosi 200"/o kod listopadnih
i vazda zelenih listača, a lOO´Vo kod
četinjača.


Prof. dr M. Anić


Streets R. J.: Exotic Forest Trees in
the British Commonwealth. Uredio Prof.


H. Champion, Oxford, 1962. 765 str. velikog
formata.
Djelo je sastavljeno iz materijala iznesenog
na Sedmom Šumarskom savjetovanju
Britanske Zajednice naroda, na kome
je raspravljano o problemima šumskog
drveća izvan prirodnih areala. Djelo je
dopunjeno podacima o drveću iz autohtonih
šuma i kultura. Zamišljeno je kao revizija
originalnog djela Prof. Trou p a
»Exotic Forest Trees in the British Empire
«, 1932, a ujedno i kao pregled rezultata
pokusa zemalja Zajednice koje su se
bavile introdukcijom egzota.


U uvodu izložena je važnost egzotičnog
drveća, svrha introdukcije, osnovni principi
izbora vrste drveća i dr. U prvo m
dijel u obrađena su pojedina područja,
i to Afrik a (južna, centralna, istočna i
zapadna), Azij a (Cejlon, Indija s Anda


423