DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 74     <-- 74 -->        PDF

PRIRODA — Zagreb


4 — 1967. Sreme c Z.: Međunar. turist,
god. 1967. i zaštita prirode u Jugoslaviji.
— Vrane š M.: Život mrava. —
Kori ć Sv. i M.: Utjecaj kemijskih supstancija
na stvaranje novoga bilja. —
Frkovi ć A.: Bijele i Samarske stijene
u Gor. Kotaru — prvi strogi prirodni rezervat
u Hrvatskoj.


RADOVI ŠUM. FAK. i INST. ZA ŠUM. —
Sarajevo


Knj. 10. sv. 2. — Lučić V.: Prilog poznavanju
klimatskih odnosa na Igmanu.


Knj. 10. sv. 1. — 1966. Ćirić M.: Zemljišta
planinskog područja Igman-Bjelašnica.
— Živadinović J.: Pregled faune
tla Igmana.


Knj. 10. sv. 4. — 1966. Pavlić J.: Prirast
stabla u zavisnosti o veličini krošnje
i njegovom položaju u sastojini.


Knj. 10. sv. 5. — 1966. Prolić N.: Taksacijske
osnove za gospodarenje izdanačkim
šumama crnog jasena i bijelog graba
na području Hercegovine.


cSIcana Ste. litecaluca i $umaz&l&(<)


Critchf ield W. B. et Little E. L:
Geographic distribution of the Pines of
the World, Washington, 1966, 97 str. velikog
formata, sa 20 str. teksta, 9 str. literature
i 94 areala borova na 61 karti.


Iza uvoda i izvora informacija, te razjašnjenja
kratica prikazane su sistematska
razdioba i geografske osobine borova s podacima
iz literature za dotične vrste. Zatim
je navedena literatura, gdje je obuhvaćeno
530 radova. Na 61 karti prikazani
su areali svih vrsta borova na Zemlji.


Rod Pinus jedan je od najrasprostranjenijih
rodova drveća na Sjevernoj poluči.
Od njega je i po broju vrsta i po površini
areala veći jedino rod Quercus. Rod Pinus
obuhvaća gotovo sto vrsta, koje su ovdje
prikazane. Vrste su obilato raščlanjene u
niže jedinice, ali te nisu u knjizi uzete u
obzir. Borovi se steru od polarnih krajeva
do troipa. Samo na području Indonezije,
na otoku Sumatri, prelazi Pinus markusii
na neznatnoj površini ekvator. Rod obu-


RADOVI INST. ZA ŠUM. ISTR. ŠUM.
FAK. — Zagreb


1 — 1966. Cestar-Kalinić-Milković-
Pelcer: Gospodarske jedinice
Veljun, Tržićka šikara, Zalije. Ekološkogospodarski
tipovi i meliorativni zahvati.


2 — 1966. Deret a B. Vađenje panjeva
pomoću stroja »Cavaceppi rotor«.


3 — 1966. Deret a B.: Bro´no stanje,
razvoj i upotreba motornih pila u Hrvatskoj
.


4 — 1966. Grupa autora: Evidencija rada
strojeva.


5 — 1966. Bertović-Cestar-Pelcer:
Prilog poznavanju proizvodnih mogućnosti
šume bukve s jelom na Ličkoj
Plješivici.


6 — 1967. Deret a B.: Buka, vibracija
i otrovni plinovi motornih pila.


7 — 1966. Cesta r D.: Prirast smreke u
šumama gorskog i pretplaninskog područja
Hrvatske.


i


LARUS — Godišnjak Od´ela za ornitologiju


1965. XIX. Zagreb, 1967. Ručn e r R.:
Prilog kvalitativnoj i kvantitativnoj analizi
ornitofauna nekih šumskih zajednica
zapadne Hrvatske.


hvaća diljem svijeta velik broj vrsta sa
vrlo vrijednim građevnim drvom.
Rod Pinu s razdijeljen je na tri podreda:
Ducampcpinus, Strobus i Pinus.


Podrodu Ducampopinus pripada
samo Pinus krempfii, koji se odlikuje
plosnatim iglicama, a nalazi se od
prirode samo u južnom Vijetnamu.


Podrod Strobus dijeli se na sekcije:
Strobus i Parrya.


Sekcija Strobu s obuhvaća podsekcije:
Cembrae i Strobi. U prvu pripadaju
borovi: P. koraiensis (ist. Azija),


P. pumila (ist. Azija s ist. Sibirom), P. sibirica
(Sibir), P. cembra (Sred. Evropa) i
P. albicaulis (zap. Sjev. Amerika). U drugu
podsekciju pripadaju: P. strobus (ist. Sjev.
Amerika), P. strobus chiapensis (juž.
Meksiko i Gvatemala), P. monticola, P.
iambertiana i P. flexilis (zap. Sjev. Amerika),
P. strobiformis (zap. Sjev. Amerika
i Meksiko), P. ayacahuite (Sred. Amerika),
P. peuce (Balk. Poluotok), P. armandii i P.