DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 72     <-- 72 -->        PDF

(D(9maća 6tcućna litecatuca


Stana Hočevar: BOLESTI ŠUMSKOG
DRVEĆA. — 1 svezak. Izdanje Institut za
gozdno in lesno gospodarstvo, Ljubljana,
Večna pot 30, 1967.


Za bolesti poljoprivrednih biljaka postoji
i u našoj zemlji, kao i u inozemstvu,
veći broj priručnika (»atlasa«) koji ukratko
opisuju i istovremeno daju slike u boji
pojedinih najvažnijih bolesti. Takovi se
priručnici mnogo upotrebljavaju i u praksi
u cilju brzog i lakšeg determiniranja
najvažnijih bolesti. Međutim, za bolesti
šumskog drveća postoji malo takvih slika
u boji, a i to samo za nekoliko najvažnijih
bolesti (osip iglica, bora, rak kestenove
kore i dr.). Naprotiv, nije nam poznato da
postoji ijedan priručnik (»atlas«) koji bi
sistematski dao — slike u boji i tekst —
pregled naivažnijih bolesti različitih vrsti
šumskog drveća.


U našoj se zemlji u novije vrijeme provodi
pošumljavanje u velikom opsegu.
Kod toga se na mnogo mjesta unose dotičnom
staništu i klimi strane vrste četinjača,
stvarajući istovremeno monokulture,
koje su same po sebi redovito izložene
jačem napadu bolesti. Stoga je i razumljivo,
da u šumarskoj praksi sve više raste
interes za bolesti četinjača, što nam i dokazuju
dnevne pošiljke oboljelih četinjača
u naš Zavod na analizu i diagnozu. Šumarskoj
praksi, naime, nedostaje mogućnost
sigurne diagnoze ni najčešćih bolesti,
jer ne postoji odgovarajući priručnik (»atlas
«) sa slikama u boji i opisom simptoma.


Ista je situacija i s kultivarima topola
gdje se — obzirom da su i to monokulture
— također javljaju različite bolesti u
.lakom intenzitetu.


Bolesti šumskog drveća javljaju se i na
»domaćim« vrstama, a neke od njih imaju
veliko značenje za te vrste čak i na prirodnim
staništima, kao npr rak ariša


Pomanjkanje jednog takvog priručnika
za širu šumarsku praksu ponukalo je autoricu,
da Institut za gozdno in lesno gospodarstvo
Slovenije, u kojem radi niz godina
kao fitopatolog, izda 1 svezak publikacije
»Bolesti šumskog drveća« u kojem
je u boji prikazano 8 bolesti šumskog drveća,
a slike su popraćene odgovarajućim
tekstom.


Izdanje je izašlo na slovenskom jeziku,
a istovremeno je potpisani referent tekst


preveo na hrvatskosrpski ,tako da je priručnik
pristupačan i našim stručnjacima.


Dakako da u 1 svesku autorica nije
mogla obraditi sve najvažnije bolesti
šumskog drveća, nego samo neke od istih


(8) ali je u predgovoru najavljen nastavak
tog vrijednog i korisnog priručnika.
U prvom svesku obrađene su slijedeće
bolesti: 1. Upala kore (Cronartium ribicola)
na borovcu; 2. Oštećenja od zimskog
mraza na duglaziji; 3. Mjehurasta rđa
iglica bora (Coleosporium spp.); 4. Sušenje
iglica jele (Cytospora pinastri); 5. Sušenje
kore topola (Dothichiza populea); 6.
Osip iglica smreke (Lophodermium macrosporum);
7. R.a´k kestenove kore (Endothia
parasitica) i 8. Rak ariša (Trichoscyphella
willkommii).


Upala kore na borovcu (Cronartium ribicola),
kao vrlo važna bolest, jer se često
javlja a borovac se mnogo sadi, obrađena
je s 3 slike u boji, a dat je i odgovarajući
opširniji opis simptoma biologije
i suzbijan;a bolesti.


Oštećenja od zimskog mraza na duglaziji
— česta pojava i kod nas u Hrvatskoj


— veoma su dobro u tekstu obrazložena i
popraćena s vrlo dobrom slikom u boji.
To će mnogo pripomoći da će stručnjaci
na terenu moći lakše prepoznati oštećenja
od zimskog mraza na duglaziji, jer su nam
tako oštećene sadnice vrlo često slali sa
sumnjom na gljivične bolesti
Mjehurasta rđa iglice bora (Coleosporium
spp.) prikazana je na 2 slike u boji,
a tekst je u izdanju na našem jeziku popunjen
podacima iz Hrvatske o nosiocima
uredo-i teleutogeneracija.


Sušenje iglica jele (Cytospora pinastri)
prikazano je jednom slikom u boji i kraćim
tekstom.


Veoma važna bolest topola sušenje kore
(Dothichiza populea) prikazana je na
jednom crtežu, ali sa svim detaljima simptoma,
a tekst je vrlo opširan i savrcmen,
te daje najnovije podatke o biologiji i suzbijanju
te bolesti.


Osip iglica smreke (Lophodermium macrosporum)
dat je na jednoj slici u boji i,
uz to, popunjen kraćim tekstom.


Detaljno je u tekstu opisan rak kestenove
kore (Endothia parasitica) — obzirom
na njegovu važnost — a jedna slika
u boji vrlo dobro prikazuje sve faze simptoma
te bolesti.