DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 68     <-- 68 -->        PDF

vanjima. Traži se da svaka biljna jedinica ima određeni homogenitet koji kod
najnižh jedinica treba biti vrlo velik, a prema hijerarhijskoj visini sistema
procentualno opada. Homogenitet se obračunava matematičko-statističkim metodama.


Si. 5c


SI.5. Prineip kutne metode
a - mjerenje kuteva
b - prikaz plohe i načina mjerenja stabala. Simboli ozna


čuju: O =tabla koja se ne mjere; © stabla koja se
mjere jedanput; ^ stabla pogođena s dvije vizure i
mjere se dva puta; © granična stabla /mjeri se svako
drugo/.


c - prikaz rada s instrumentom
Presnimljeno iz: "Anweisung zur Durchführung der Winkelmessmethode
im FH-Jahr 1965/66", Potsdam 1965.


Posebno se istražuje dinamika vegetacije, utjecaj gnojiva i kemijskih
sredstava. Naročiti interes poklanja se vezi između biljne zajednice, tla, strukture
sastojina i prirasta.


Vrše se istraživanja o tome koliko je fitocenoza odraz cjelokupne biogeocenoze.
Svojim istraživanjima došli su do saznanja da za različite vegetacije
postoje različiti životinjski svijet i različita mezo- i mikroklima.


4. KRITIČKI OSVRT NA STUDIJSKO PUTOVANJE
Iako u domeni koja nas je posebno interesirala, a to je primjena aerofotogrametrije
u uređivanju šuma, iskustva u Nj. DR nisu znatno premašila
naša, ne možemo reći da naš put nije imao vidnih rezultata.