DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 66     <-- 66 -->        PDF

Za varijabilnu metodu načine se tri koncentrična kruga na označenom
mjestu. Unutar najmanjeg kruga radiusa 2,82 m (0,25 ara) premjere se sva
stabla od 7—9,9 cm, unutar kružnog vijenca čiji je veći radius 5,64 m, a manji
2,82 m, izmjere se sva stabla od 10—24,9 cm i unutar trećeg kružnog vijenca
čiji je veći radius 11,28 m, a manji 5,65 m sva stabla deblja od 25 cm.


SI. 4. Skica rasporeda ploha za prikupljanje taksacijskih i ostalih podataka
kod istraživanja.


Kutna metoda slična je varijabilnoj, samo se umjesto promjera mjeri kul
viziranja na rubove stabla. To je Bitterlichova metoda, prilagođena za upotrebu
preciznijih instrumenata. Snimanje se vrši posebnim malim tahimeterteodolitom
s podjelom na grade. Instrument se centrira u sredinu primjerne
plohe i postavlja na 0^, 108, 20« itd. Sva stabla koja su pogođena zrakom teodolita
mjere se i to u krugu radiusa od 5 m ako imaju debljinu od 5—9,9 cm:
u krugu r = 15,82 m ako imaju debljinu od 10—19,9 cm i u krugu r = 25 ni
ako su deblja od 20 cm. Svim pogođenim stablima mjeri se vidni kut s tačnošću
od 0,lg. Udaljenost se mjeri optički.


Kutna metoda prikazana je na slici 5.
Slika 5-a prikazuje izbor stabala za mjerenje, 5-b i c način mjerenja.
Vođenje manuala je posve brojčano tako da omogućuje obradu račun


skim strojem.
Prema navodima stručnjaka varijabilna metoda je tačnija od kutne, ali
kod velikog broja primjernih ploha greška obračuna iznosi ±5 % i kod kutne
metode. Ta se metoda, međutim, ne preporučuje za površine manje od 15 ha.
Tačniji podaci dobivaju se tek kod površina većih od 50 ha.
Prirast se utvrđuje bušenjem pomoću Presslcrova svrdla. Mjeri se dužina
zadnjih 10 godova u mm. U svakom krugu uzima se 6 izvrtaka.