DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 62     <-- 62 -->        PDF

3.3. Uređivanje štima
Uređivanje šuma u Njemačkoj DR dijeli se na dva sektora: tehnički i šu


marski.


Tehnički sektor obuhvaća geodetski premjer i kartografiju. Geodetska


služba je do završetka radova u državnim šumama brojila preko 300 geodet


skih i šumarskih stručnjaka. Sada, u drugoj reviziji i za obradu privatnih šu


ma taj broj je znatno niži. Cijela referada ima 45 ljudi, od čega 30 stručnjaka.


Kod premjerbe vežu se na trigonometrijske tačke 4. reda. Premjerbu su za


državne šume načinili metodom Kozlowsky. Ona je osnova za razgraničenje


s privatnom svojinom te služi umjesto katastra. Za privatne šume osnova su


stare katastralne karte.


Sve karte izrađuju se u osnovnom mjerilu 1 : 5.000. Površine se obračunavaju
polarnim planimetrom. Jedan stručnjak mora za 1 godinu premjeriti
10.000 ha državnih ili 5—6.000 ha privatnih šuma. Cijena radova kreće
se od 35—45 NDin po hektaru za cjelokupnu geodetsku obradu. U privatnim
šumama rad je nešto jeftiniji; 20—25 NDin/ha. Od instrumenata služe se najviše
s teletopom koji se pokazao kao vrlo praktičan u šumarskoj premjerbi.


Premjerba, kombinirana s aerofotogrametrijom nešto je brža i jeftinija.


Velika važnost polaže se na crtanje i izradu karata te na preciznost njihove
izrade. Karta služi u isto vrijeme kao katastralna jer jamči granice, kao
topografska jer pokazuje karakteristike terena, klimatološka — prikazuje mezoi
mikro-klimu, staništa — pokazuje vrsta tala i gospodarska — pokazuje vrste
drveća, način gospodarenja, starost, drvnu masu, potrebne uzgojne radove i
cilj gospodarenja. Gospodarska knjiga (gospodarska osnova u našem smislu)
smanjena je na najmanju mjeru. Šumarski stručnjaci Njemačke DR nastoje
da se svi tehnički i šumskogospođarski pokazatelji vide iz karte.


Osnovne vrijednosti karte (podloga) štampaju se u crnobijeloj tehn:ci. Na
temeljnu kartu unose se crvenom bojom i posebnim oznakama granice mezoi
mikroklime. Bojanjem se unose stanišne prilike i mogućnosti te gospodarski
podaci.


Godišnje se prosječno izrade karte za oko 300 revira. Cijena izrade karte
iznosi 9—12 NDin za 1 hektar.


Gospodarska podjela na odjele temelji se na vanjskim vidljivim granicama.
Nastoji se da jedan odjel ima iste stanišne prilike, ali to nije obavezno.
Odjel ima oznaku arapskog broja. Pododjel se izlučuje zbog razlike u staništu
i označuje malim slovom. Cdsjeci se razlikuju prema načinu gospodarenja,
vrsti drveća i si., a označuju se arapskim brojkama iznad maloga slova. Jedna
izdvojena čestica ima npr. ovakvu oznaku 148 a1. To je odjel 148, ograničen
vanjskim vidljivim granicama određenog staništa (a) i određenog načina gospodarenja
(1). Svi pododjeli jedne gospodarske jedinice istog staništa imaju
isto malo latinsko slovo.


Kartografski ured vodi svu brigu o površinama kao kod nas katastar.


Šumarski ili gospodarski dio uređivanja šuma obuhvaća određivanje staništa,
utvrđivanje sadašnjeg stanja sastojina, određivanje sastojinskog cilja,
cilja produkcije i uzgojnih mjera. Osnovni nosioci tih radova su šumarski
stručnjaci — uređivači. Interesantno je spomenuti da su to mahom mladi ljudi
s vrlo malo (3—5, rjeđe više godina) prakse. Oni se u svom radu oslanjanju
na radove brigada za istraživanje staništa i detaljne propise za uređivanje
šuma.