DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Pomoću navedenog filma dobivaju se vrlo interesantni efekti. Bolesna su
stabla na takvim snimkama posve zelena, jer su jako istaknute zrake izmeau
600 i 700 milimikrona, a slabo između 700 i 900 milimikrona.


Zdrava stabla ne pokazuju diferenciranje kod zraka između 600 i 700 milimikrona,
ali pokazuju jako diferenciranje kod zraka između 700 i 900 milimikrona.
Na taj način zdrava stabla imaju na pozitivu smeđu boju.


Na pozitivu se razlikuju 4 bcje:


svijetlozelena — tlo


zelena plavozelena — mrtva stabla četinjača


jako plavozelena — jako oštećena stabla četinjača


slabo plavozelena — slabo oštećena stabla četinjača


smeđa zdrava stabla


žuta listače


narančasta bujad i trava.


Listače reflektiraju dvostruko više zraka u infracrvenoj zoni i zbog toga
dobivaju na snimkama drugačije boje i tonove. Na taj način mogu se vrlo dobro
razdijeliti četinjače od listača. Pojedine vrste je, međutim, vrlo teško razlikovati.


Energija rasta očituje se u svijetložutoj boji krošnje na pozitivu. Crvena
boja je uvijek znak boljega, a zelena slabijeg rasta kod navedene tehnike snimanja.
Što su krošnje stabala na slici zelenije, to im je energija rasta slabija.
Razlike u boji mogu se, međutim, uspoređivati samo u sastojinama jednakih
starosti, iste vrste drveća i istih visina.


Posebna prednost spektrozonalnog filma jest da se vrlo dobro može vidjeti
da li je mladik sklopljen te da li je ugrožen od korova. Jarkocrvena boja
ukazuje na bujno prizemno rašće i travu. Takve snimke imat će u budućnosti
veliku važnost i u uzgoju šuma.


Mjerilo snimanja zavisi o cijeni koštanja. U mjerilu 1 : 7.000, koje nje
mački stručnjaci smatraju najpovoljnijim za ocjenu šteta od dima, cjelokupni
rad od snimanja do razvijanja iznosi 6—10 NDin za hektar. Za istraživanje
efekta gnojenja upotrebljava se mjerilo 1 : 10.000, eventualno i manje tj.


1 : 15.000, a cijena za 1 ha iznosi oko 4,5 NDin.
Cijena jedne slike s dvoslojnim spektrozonalnim filmom iznosi oko 280
NDin, a u crnobijeloj tehnici 187 NDin.


Cijene se uvijek odnose kao kvadrati mjerila. Ako se mjerila odnose kao


1 : 2, cijene će se odnositi 1 : 4, tj. dva puta manje mjerilo bit će 4 puta jeftinije.
Istraživanja u području terestričke stereofotogrametrije i fotogrametrije
jedne snimke ne vrše se sistematski. Istraživanja su pojedinačna i individualna.
S njima se dosada bavio prof. Müller iz Tharandta i dipl. inžinjer šumarstva
Kreibig iz Potsdama.


Spomenuti stručnjaci istražuju mogućnost analize postojećih stabala pomoću
terestričkog stereO´para i pomoću jedne snimke. Vidne rezultate postigli
su u redresiranju snimaka Möbius mrežom. Ta su iskustva od velikog značenja
za istraživanje dimenzija krošanja kao i za analizu stojećih stabala. Zainteresirane
upućujemo na literaturu donesenu na kraju ovog članka, za pobliže
objašnjenje gornjih metoda.