DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 58     <-- 58 -->        PDF

prema ČSSR, javljaju se velike štete od dima. Zbog toga žele u toku slijedećih
godina razviti sasvim objektivnu metodu za njihovu procjenu.


Za ovakve svrhe ne mogu se upotrijebiti uobičajene snimke, dobivene od
vojnih instituta. Na njima se takve štete ne vide. Najbolja su vlastita snimanja
jer se mogu načiniti mnogi interesantni pokusi i opažanja. U Institutu
Eberswalde vrše zbog toga sve radove sami: od snimanja do razvijanja i interpretacije.


Svakako, najvažniji rezultat istraživanja jest da se za šumarsku interpretaciju
moraju proizvesti snimke, obrađene na specifičan način.
Iako im je metoda ocjene šteta iz snimaka dobro sprovedena, smatraju
da će se rezultati zračnih snimanja morati nadopuniti terestričkim opažanjima.


Osim šteta različnog porijekla može se pomoću zračnih snimaka vrlo dobro,
brzo i objektivno ocijeniti utjecaj melioracija, posebno gnojenja, na rast
sastojina. Stručnjaci u Nj. DR smatraju da će u budućnost (za 5—10 godina)
moći jeftino i precizno ocijeniti efekt gnojenja a to nije danas moguće prostim
okom, pa niti terestričkim opažanjima.


Na slici 1 prikazane su zračne snimke. Na originalnim snimkama mogu se
jasno uočiti razlike između ploha na kojima je vršeno gnojenje i ostalog djela
šume gdje gnojenje nije izvršeno. Na slici 2 vide se razlike u vrsti drveća,
strukturi i stratifikacija različitih sastojina u panhromatskoj tehnici.


Daljnja istraživanja vrše stručnjaci Njemačke DR u borbi protiv korova
kod pošumljavanja na velikim površinama. U mladim sastojinama može se


SI. 1. Zračna snimka 70-gođišnje čiste borove sastojine na kojoj su vršeni pokusi
gnojenja. Lijeva snimka je u panhromatskoj tehnici, i ne vide se razlike između
tretiranih i netretrranih ploha. Desna snimka prikazuje iste plohe, snimljene infracrvnom
tehnikom. Stabla na tretiranim plohama imaju snažniji rast i svjetliju
krošnju, što se vidi na snimci. Snimili: Wolff, Reinhold, Perlwitz i Hess. Snimka je
presnimljena iz »Urania><, svezak 7, 1966.