DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Iako djelokrug rada gornje referade izgleda malen, njezin posao je od velike
važnosti prvenstveno u privatnim šumama gdje znatno ubrzava i pojeftinjuje
radove, jer se iz snimaka kontroliraju dosadašnje granice i geografski
podaci. Terestrička se mjerenja vrše samo na mjestima gdje je to najpotrebnije.
Isto tako stručnjak za uređivanje ne mora detaljno obilaziti svaki odsjek.
Dovoljno je da na terenu letimično usporedi stratificirane sastojine i da iz
svake uzme jedan ili više uzoraka, koji mu reprezentiraju cijeli stratum.


U državnim šumama ima taj način rada manje značenje jer su takove
šume vrlo dobro uređene, i sad se vrši već druga revizija. No, i u tim šumama
uspješno se upotrebljavaju zračne snimke za kontrolu dosadašnjih radova
i izlučivanje odjela i odsjeka.


3.2. Istraživanja na području aerofotogrametrije
Sistematska istraživanja iz područja aerofotogrametrije vrše se prvenstveno
u Institutu za šumarstvo Eberswalde. Dijele se na kvantitativna (fotogrametrija)
i kvalitativna (fotointerpretacija). Naučni radnici Instituta istražuju
metode stratificiranja sastojina pomoću zračnih snimaka. Sastojine se
grupiraju u skupine koje su slične prema osnovnim taksacijskim pokazateljima,
vidljivima na snimci (širine i broj krošanja, visine, sklop itd.).


Širine krošanja (horizontalna projekcija) utvrđuju se usporedbom pomoću
transparent-papira na kojem su nacrtane širine krošanja, stepenovane po
0,02 m. Broj stabala na 1 ha računa se iz broja krošanja. Na slici se pomoću
transparent-papira načini shema krugova u kojima se izbroje sve krošnje ;
njihov broj preračuna na hektar.


Visine se mjere pomoću stereometra. Sklop se računa pomoću mreže točaka.
Prebroje se točke koje padaju na krošnje kao i one koje padaju na tlo,
te se iz njihova odnosa računa sklop u relativnom iznosu.


Terestričkim mjerenjima pomoću pokusnih ploha dobivaju se redukcioni
faktori za pojedine grupe sastojina. Upravo su u toku istraživački radovi određivanja
optimalnog broja pokusnih ploha, potrebnih za dobivanje tačnih redukcionih
faktora.


Direktna izmjera drvne zalihe ili kojega drugog podatka iz zračnih snimaka
ne vrši se u Nj. DR jer je metoda terestričke premjerke tačnija, a nije
mnogo skuplja.


Istraživanja u području fotointerpretacije su mnogo opsežnija i obuhvaćaju:


1. područje istraživanja;
2. godišnje doba;
3. atmosferske prilike;
4. vrste filma;
5. mjerila snimanja kod kojih se mogu postići najpovoljniji rezultati.
Sastojina, njezina struktura, način uzgoja, zdravstveno stanje te vitalnost
stabala i sastojina su područje na kojem se vrše istraživanja. Šumarski stručnjaci
Nj. DR smatraju, da zračna snimka omogućuje objektivnu ocjenu stanja
sastojina. Praktičnu primjenu vide kod procjene velikih šteta specijalno od
dima, insekata, leda itd. U Njemačkoj DR, posebno na graničnom području