DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Osim toga Institut ima 5 vanjskih ispostava koje su organizirane slično
kao i Institut. Ispostava ima svoje referade za uređivanje, istraživanje staništa
i premjer. Radne zadatke dobiva od Instituta Potsdam i s njim je povezana
strogo centralistički.


3. ISKUSTVA SA STUDIJSKOG PUTOVANJA
U Šumarskom institutu Potsdam vidjeli smo primjenu aerofotogrametrije
u praksi, principe uređivanja šuma i istraživanje staništa. Naučno-istraživački
rad iz područja aerofotogrametrije upoznali smo u Eberswaldu, a u Tharandtu
su nam pokazali samo laboratorije, instrumentarij i organizaciju nastave iz
fotogrametrije. Ovim redom prikazat ćemo i naša iskustva sa studijskog putovanja.


3.1. Primjena aerofotogrametrije u praksi
Nosilac praktične primjene aerofotogrametrije u šumarstvu jest referada
za fotogrametriju Instituta Potsdam. Ta referada ima 10 stručnjaka koji su se
specijalizirali za fotogrametriju. Na čelu je glavni referent — diplomirani šumarski
inžinjer. Od instrumentarija referada ima optički aparat za redresiranje
(SEG 1), jedan multiplex, više zrcalnih stereoskopa sa stereometrom i nekoliko
aeroprecrtavača (LUZ).


Zračne snimke (stereoparove) dobivaju uz velike teškoće od Vojnogeografskog
instituta. One su najčešće stare do 10 godina. Mjerilo snimaka kreće
se od 1 : 8.000 do 1 : 12.000. Cijena svake snimke je oko NDin 60,00 odnosno
oko NDin 3,00 po ha. Planira se da se dobiju slike koje nisu starije od 1—3 godine,
a najviše 4 godine. Najpovoljnije (i najjeftinije) je mjerilo 1 : 18.000.
Snimke mjerila 1 : 9.000 uzimaju se samo pojedinačno i u posebne svrhe.


Zadatak referade za fotogrametriju je da dovede snimke u sklad sa stvarnim
stanjem (aktualizira) i na karte-podloge prenese sve što se može vidjeti
iz snimke, a što je važno u kartografskom ili u šumsko-gospodarskom smislu.
To su prvenstveno karakteristike reljefa, granice, putevi, prosjeke i si. Zatim
se »stratificiraju«, tj. izdvajaju sastojine sličnih karakteristika prema vrsti
drveća, visini, broju stabala, sklopu i veličini krošanja, dakle prema karakteristikama
koje se mogu dobro uočiti iz zračnih snimaka. Izlučuju se površine,
veće od 20 ara. Direktno se ispravljaju karte na kojima nema većih visinskih
razlika od 40 m. To im uspijeva na najvećem dijelu snimaka jer rade u ravničarskim
terenima. Ako su visinske razlike veće od 40 m, aktualiziranje se
vrši na zone.


Karte, dovedene u sklad sa stvarnim stanjem (aktualizirane), predaju se
uređivačima, i oni na terenu određuju koji će se podatak unijeti u konačnu
kartu. Stratificiranje sastojina pomaže kod određivanja broja primjernih ploha
u pojedinim tipovima. Pregledanu kartu predaje odjel za uređivanje šuma
odjelu za tehničko uređivanje koji terestričkim metodama precizno premjerava
i unosi na kartu određene podatke.


Referada za fotogrametriju ne vrši mjerenja ni ucrtavanje podataka iz
aerosnimaka. Njezin zadatak je da skicira potrebne izmjere, kontrolira terestričke
izmjere i ukazuje uređivaču na sličnost sastojina.