DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Organizacija šumarske službe strogo je centralizirana. Najviši organ uprave
je Savjet za poljoprivredu Nj. DR. Njemu je neposredno podređen Državni
komitet za šumarstvo.


Cijelo područje Njemačke DR podijeljeno je na 5 pokrajina (pogona —
VVB — Vereinigung Volkseigener Betriebe). U svakoj pokrajini ima više šumskih
gospodarstava (StFB — Staatlicher Forstwirtschaftsbetrieb).


Površina jednog gospodarstva kreće se između 30 i 40.000 ha. Šumsko gospodarstvo
ima više šumarija (Oberforsterei) čija je površina od 5 do 10.000 ha.
Šumarija se dijeli na gospodarske jedinice (Revier). Površina gospodarskih jedinica
iznosi od 800—1.200 ha. Reviri se dijele na odjele s površinom od 20—30
ha, a oni na pododjele površine 5—8 ha. Najniža jedinica je odsjek s minimalnom
površinom od 1 ha. Personalna struktura šumarstva Nj. DR podudara se
sve do revira s gospodarskom podjelom.


Šumarski institut u Potsdamu nalazi se neposredno pod upravom Državnog
komiteta za šumarstvo. Njegov glavni zadatak je uređivanje šuma na tipološkoj
osnovi i primjena suvremenih naučnih dostignuća u šumarskoj praksi
za cijelu Njemačku DR. Prema svojoj namjeni sličan je našim sekcijama za
uređivanje šuma, samo više moderniziran, centraliziran i s boljim mogućnostima
za rad. Koristi se iskustvima Instituta Eberswalde i Graupa (djelomice i
stranim) koji se zapravo bave istraživačkim radom na području šumarstva.


Šumarski fakultet Tharandt bavi se nastavom. Istraživački rad je malog
obima i sveden samo na najnužnije potrebe (doktorske disertacije i si.).


Zanimljiva je praksa da se naučni radnici, koji su svojim istraživačkim
radom došli do izvjesnih rezultata, šalju na 2—3 godine u Šumarski institut
Potsdam, gdje svoje rezultate trebaju provesti i provjeriti u praksi, a nakon
toga se vraćaju u svoju matičnu ustanovu. Za vrijeme našeg boravka u Potsdamu
radila su u Institutu dva naučna radnika sa Šumarskog fakulteta u Tharandtu.


Na čelu Instituta za šumarstvo Potsdam nalazi se direktor. Za svoj rad on
je neposredno odgovoran Državnom komitetu za šumarstvo u Berlinu i u rangu
je zemaljskog šumarskog nadsavjetnika.


Stručna hijerarhija je strogo, gotovo vojnički stepenovana. Najniži čin je
šumski radnik — pripravnik, a zatim slijede: šumski radnik, stručni šumski
radnik, voda brigade, šumar, revirni šumar, nadžumar, šumarski savjetnik, šumarski
nadsavjetnik, zemaljski šumarski nadsavjetnik i generalni nadsavjetnik.


Sa završenom srednjom šumarskom školom dobiva se zvanje šumarskog
inžinjera, a sa završenim šumarskim fakultetom zvanje diplomiranog inžinjera
šumarstva.


Institut se dijeli na sektore. Najvažniji su sektor za produkciju te sektor
za plan i ekonomiku. Sektor za produkciju dijeli se na odjel za uređivanje šuma
i odjel za tehničko uređivanje. Odjel za uređivanje šuma podijeljen je na
referade za uređivanje šuma, za istraživanje staništa i za promjer. Odjel za
tehničko uređivanje podijeljen je na referade za premjer, fotogrametriju i
kartografiju.


Sektor za plan i ekonomiku dijeli se direktno na referade: računski centar,
šumsko projektiranje, perspektivno planiranje i statistika te referada za obradu
podataka.


Referade se dalje dijele na brigade.


401