DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 5     <-- 5 -->        PDF

U težnji da se dobiju što bolji rezultati, nastojali smo, da se uzme što više
primjernih sastojina (odsjeka — odjela) za svaki pojedini dobni razred, zatim
da pokusne plohe obuhvate, po mogućnosti, što veću površinu, jer je veličina
snimljene površine veoma važna za realnost dobivenih rezultata.


Na prugama (plohama) su mjereni promjeri svih stabala u prsnoj visini
(1,3 m) od 10 cm na više. Debljinski su stepeni uzeti sa širinom od 5 cm.
U sastojinama su snimane visine stabala, te je za svaki bonitet i dobni
razred utvrđena srednja sastojinska visina.


Za sastojine, koje su služile kao objekti istraživanja utvrđena je starost
izbrajanjem godova na panjevima. Utvrđivanje starosti provedeno je najmanje
na 10 panjeva. Utvrđenom broju godina na panju dodane su obično još dvije
godine. Zavisilo je to o visini panjeva. Starost sastojine se dobila iz aritmetske
sredine utvrđenih starosti za pojedina stabla.


U većini sastojina provedena je doznaka za visoku umjerenu proredu, koja
se u tim sastojinama provodila i to na bazi turnusa od 10 godina. Osim toga
su za snimljene sastojine utvrđivane godine, kada su posljednji put bile proređivane.
Nakon toga je određen intenzitet proređivanja u postotku; zatim intenzitet
za svaki pojedini bonitetni i dobni razred, koji je poslužio kao baza
za određivanje apsolutnog iznosa proreda po bonitetima i dobnim razredima.


Sastojine su zatim u svakom bonitetnom razredu staništa uvrštene na temelju
svoje starosti u dobne razrede širine 10 godina, u kojima deceniji čine
sredine dobnih razreda. Raspored sastojina unutar pojedinih dobnih razreda,
obzirom na njihovu starost, bio je povoljan. Izuzetak čine dobni razredi sa sredinom
od 30 godina na II i III bonitetu, 70 i 80 godina na III bonitetu, 130 i
140 godina na I bonitetu, u kojima se nalazila samo po jedna do tri sastojine.


Dajemo broj pokusnih sastojina (ploha) po dobnim razredima i bonitetima
u tabeli 1.


rab. !
/ Bone teini razred — / Standorts^ lasse
Starost, podina 1//tup no


30 to so 60 70 SO 90 100 I/O 120 130 /4o


Alter , Jahre Gesamt
Broj po/iusnih
ploha -Anzahlder 4 e //l/O 34 /7 27 28 /4 9 2 t /63
Versuchs flächen


// Bonitetni razred — // Standortstilasse
Starostr podina ItAupno


30 40 SO eo 70 SO 90 /OO //O /20 /30 /40


Alter, Jahre Gesamt


ßroj pokusnihploha -Anzahl der 3 ´7 27 33 26 /4 33 7 /9 4 --/33Versuchs ftdchen


/// öonitetm razred — /// StandortsAtasse
Starost r ffod/rta i/ic/pno


30 40 50 60 70 SO 90 too //0 /20 /30 /40


Alter , Jahre Gesamt


Broj po/tusnthploha-Ar>2aht der 2 !7 /3 /O 3 2 ------47
Versochsfiäch en


U dobne razrede odgovarajućih bonitetnih razreda uneseni su pojedini
taksacijski eleemnti kao: broj stabala, temeljnica i drvna masa krupnog drva
po hektaru istraživanih sastojina itd.