DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 40     <-- 40 -->        PDF

Unutrašnju raspodjelu na te radne jedinice treba stimulativno vršiti ovisno


o trošenju faktora rada u tim servisima; u servisu za šumski transport, održavanje
i mehanizaciju te za šumsko građevinarstvo — još ovisno i o efektu njihova
poslovanja (usluge drugima i si.); u centru za izobrazbu šumskih radnika
— još ovisno i o količini i kvaliteti njegovih usluga. O detaljnim mjerilima
njihova učinka trebaju se razraditi odnosne stavke u Pravilniku o unutrašnjoj
raspodjeli u šumsko-privrednoj organizaciji.
Sve radne jedinice koje se nalaze pri centrali šumsko-privredne organizacije
tvore pogon centrale šumsko-privredne organizacije. Taj pogon može se
samoupravljati neposredno, odnosno putem zborova pogonske zajednice, odnosno
češćim sastancima posrednog samoupravljanja (upravni odbor).


Optimalne radne jedinice za ostale, tj. sporedne i nešumarske djelatnosti
u šumsko-privrednoj organizaciji


Na temelju onoga što smo naveli o vrstama radnih jedinica s obzirom na
sadržaj koji one obuhvaćaju, sada ćemo konačno prodiskutirati problematiku
radnih jedinica za ostale , tj. sporedne i nešumarske djelatnosti.


Sporedne šumarske djelatnosti (proizvodnja šumskih gljiva, proizvodnja
ruja, i si.; lovno gospodarenje, fazanerijska proizvodnja, zvjerinjaci, zimovališta
divljači, i si.; proizvodnja eteričnih ulja iz iglica četinjača, proizvodnja katrana,
i si.) ako su po svojem obujmu neznatne i od malog značenja za šumsko-
privrednu organizaciju — mogu predstavljati obračunske jedinice koje se mogu
neposredno samoupravljati, odnosno obračunska mjesta koja su radnicima premalobrojna
da bi se u njima moglo provesti neposredno samoupravljanje u
užem smislu — i to takve koje čine dijelove odnosne područne radne jedinice
revira (koja se bavi osnovnim djelatnostima, tj. šumskim gospodarenjem). Ako
je pak neka od sporednih djelatnosti većeg obujma i značenja (npr. lovno gospodarenje,
fazanerijska proizvodnja) — ona može predstavljati posebnu radnu
jedinicu ranga revira, ranga šumarijskog pogona, ranga posluživanja više šumarijskih
pogona, ranga čitave šumsko-privredne organizacije. U tom slučaju


— već prema stupnju dislokacije njezinih radnika, ona će obuhvaćati više obračunskih
jedinica u kojima će biti moguće neposredno samoupravljati, a u njoj
samoj bit će često moguće samo posredno samoupravljanje.
Nešumarske djelatnosti (poljoprivreda, proizvodnja u kamenolomima, uzgajanje
i dresura lovačkih pasa, i si.) u šumsko-privrednoj organizaciji mogu
također imati mali obujam i malo značenje ili veliki obujam poslovanja i veliko
značenje. Zbog toga za njih u analogiji vrijedi sve ono što smo naveli za
sporedne djelatnosti u šumsko-privrednoj organizaciji. Zbog toga što se tu faktično
radi o nešumarskim djelatnostima, ako su po obujmu velike i značajne za
šumsko-privrednu organizaciju — mogu se smatrati posebnim servisima, za
koje se poslovanje može organizirati kao za »pogone sa samostalnim obračunom
«. Pogon sa samostalnim obračunom, npr. za poljoprivredu , redovito
će biti, ako bude velik po obujmu i značenju svojeg poslovanja, ranga za
čitavu šumariju (složenog sistema rukovođenja) ili ranga za čitavu šumsko-
privrednu organizaciju. No, svaka grana poljoprivrede (ratarstvo, voćarstvo,
ribarstvo, i dr.), odnosno pojedini revir (šumsko-gospodarski ili poljoprivredni)


— moći će predstavljati posebnu radnu jedinicu...