DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 4     <-- 4 -->        PDF

Površina na kojoj su provedena istraživanja odnosno snimanja iznosi
4.815,67 ha. Za istraživanje su uzeti cijeli odjeli odnosno odsjeci koji sadrže
čiste ili mješovite sastojine hrasta lužnjaka, poljskog jasena, nizinskog brijesta
itd. Od odjela odnosno odsjeka s mješovitim sastojinama došli su u obzir samo
oni, u kojima je hrast lužnjak zastupan s najmanje 0,8 u ukupnoj drvnoj masi
sastojina. Otpale su sve sastojine u istraživanim gospodarskim jedinicama
s manjim omjerom smjese. Kod izbora sastojina pazilo se osim toga da su dobro
obrasle.


Ova su istraživanj aprovedena na I., II. i III. bonitetnom razredu staništa
hrasta lužnjaka. Bonitetni razredi su utvrđeni na temelju tarifa (»tabela drvnih:
masa«) od Emrovića (2) na ovaj način. Sve sastojine koje su kubicirane po 10,
11 i 12 tarifi uzeto je da sačinjavanju I bonitetni razred staništa. Sastojine koje
su kubicirane po 7, 8 i 9 tarifi da čine II bonitetni razred, a sastojine kubicirane
po 4, 5 i 6 tarifi III. bonitetni razred staništa. Niže tarife i bonitetni razredi
nisu došli do izražaja u istraživanim objektima.


Pojedini bonitetni razredi staništa bili su zastupani u istraživanoj površini
ovako:


Bonitetni razred staništa I II III Ukupno
Površina ha 2.244,54 1.980,56 590,57 4.815,67
U postotku 46,01 41,13 12,26 100,00


Istraživanjima su bile obuhvaćene četiri biljne zajednice i to:
1) tipična poplavna šuma hrasta lužnjaka sa šašem (Querceto-Genistetum
elatae Horv. 1938, subas. caricetosum remotae),
2) šuma hrasta lužnjaka i brizoidnog šaša (Querceto-Genistetum elatae
Horv. 1938, caricetosum brizoides),
3) vlažna šuma hrasta lužnjaka s običnim grabom (Querceto-Genistetum
elatae Horv. 1938, subas. carpinetosum betuli Glav. 1961) i


4) šuma hrasta lužnjaka i običnog graba s bodljikavom veprinom (Querceto-
Carpinetum croaticum Horv. 1938, subas, ruscetosum acuti). Ističemo da
istraživanja nisu provođena razlučeno po tim biljnim zajednicama. Uzrok tome
leži u činjenici, da su neke od tih zajednica po površini male, a po masi i kvaliteti
gotovo iste, a osim toga su manjkali i pojedini dobni razredi za neke.zajednice


Kao baza za istraživanje uzeti su bonitetni razredi staništa hrasta lužnjaka,
što je sa gospodarskog stajališta u ovom slučaju najbolje.


Metoda rada u istraživanjima bila je ova:
Na bazi novo sastavljenih uređajnih elaborata na terenu su pregledom
utvrđene sastojine koje dolaze u obzir za istraživanje. Za istraživanje nisu došle
u obzir sastojine »normalnog stanja« na malim površinama, jer je cilj ovih
istraživanja, da se utvrdi sadanje stvarno stanje i sadanja stvarna apsolutna
zrelost u sastojinama hrasta lužnjaka


U izbranim sastojinama polagane su primjerne (pokusne) pruge (plohe).
Da rad bude što objektivniji pruge su prije polaganja nacrtane na karti i prenesene
na teren. Širina pruga iznosila je 10 metara.


U šumama kombinata »Spačva« u sastojinama starijima od 80 godina mjereni
su prsni promjeri svih stabala.